De cloud en consumerization... de macht van de keuze

Voor Avanade bespreek ik met belangrijke klanten wat de gevolgen zijn van technologische veranderingen (zoals de cloud) voor hun bedrijfs- en IT-strategie. De gevolgen van deze veranderingen worden nog groter in combinatie met andere belangrijke trends zoals de consumerization of IT (waar dit artikel over gaat).

Er is veel verwarring over de reikwijdte en impact van de consumerization of IT. Over de definitie van het begrip lijkt men het ook maar niet eens te worden. IT-adviseurs die denken dat het er alleen om gaat om werknemers een lol te doen met leuke gadgets, slaan de plank echter zeker mis. Consumerization is absoluut een trend die de hoogste aandacht vereist bij de besluitvorming op IT-gebied.

Ik heb al eens eerder gezegd dat er steeds meer IT-uitgaven zijn die niet meer onder direct beheer van de CIO vallen en dat dit het gevolg is van de consumerization of IT.

Ongeacht de exacte definitie en impact van de consumerization of IT, denk ik dat twee aspecten met name van belang zijn.

De consumerization of IT brengt het volgende met zich mee:

  • Een verwachtingspatroon dat typisch is voor eindgebruikers, gericht op directe bevrediging en flexibiliteit; en het vervagen van de grens tussen werk en privé door het mobiel gebruik van apparaten... EN
  • door marktkrachten gestuurd gedrag bij de besluitvorming van individuele werknemers en bedrijfsonderdelen aangaande het gebruik van IT-services. Ofwel 'de macht van de keuze.'

Dit is nooit duidelijker geweest dan vandaag de dag. Ik zal dit hieronder toelichten.

In een efficiënte toeleveringsketen worden grondstoffen en services gewoonlijk ingekocht bij de leverancier die de gevraagde kwaliteit levert tegen de laagste kosten. Op IT-gebied zou dit normaal gezien betekenen dat externe leveranciers worden ingeschakeld (een bank is bijvoorbeeld goed in bankieren, maar niet in e-mailhosting). Wanneer dit echter niet het geval is, komt dit meestal door transactiekosten, zoals zoekkosten, onderhandelingskosten en toezichtskosten. Er is dus in feite sprake van een niet-perfecte markt met toetredingsdrempels. Daarom doet men vaak toch een beroep op een interne leverancier.

Tegenwoordig beschikken we over wereldwijd toegankelijke commodity-cloudservices met SLA’s van hoge kwaliteit tegen een fantastische prijs dankzij de volgende ontwikkelingen:

  • Zoekkosten zijn beperkt omdat een keuze kan worden gemaakt uit een beperkt aantal grote aanbieders, en omdat er uitgebreide informatie beschikbaar is over de geboden services
  • Onderhandelingskosten zijn beperkt aangezien kan worden gekozen uit een vast aanbod
  • Toezichtskosten zijn beperkt dankzij industriestandaarden zoals SAS-70, ISO, enzovoort die zijn gekoppeld aan nauwkeurig gedefinieerde SLA's, evenals een nieuwe reeks standaarden wat betreft transparantie van serviceonderbrekingen en uit te voeren stappen voor probleemoplossing

De markt wordt dus efficiënter, drempels voor concurrentie en consumerization worden geslecht en er is sprake van een toenemend gebruik van IT-services via cloudleveranciers, zoals SAAS/PAAS/IAAS, enzovoort.

Wat betekent dit voor de rol van traditionele IT? Er zijn twee strategieën mogelijk.
De consumerization of IT tegengaan en proberen drempels op te werpen om de traditionele rol te beschermen. Dit kan weliswaar op de korte termijn effectief zijn, maar op de langere duur sluiten de beschikbare IT-services niet meer aan op de bedrijfsbehoeften.
De kernfunctionaliteit van de cloud, bijvoorbeeld als technisch platform, benutten, en de vrijgekomen capaciteit gebruiken voor de kerntaken van het bedrijf in plaats van als 'interne leverancier' te fungeren. IT-medewerkers kunnen zo meer tijd besteden aan algehele integratie, de levering van complete services en bedrijfsinnovatie. De IT-afdeling zal het bedrijf meer strategisch adviseren en de strategieën mogelijk maken.

Samenvattend: De cloud is nu zodanig volwassen dat IT-services die via de cloud worden geleverd, veel voordelen bieden tegen een betaalbare prijs. IT-afdelingen moeten zich niet verzetten tegen consumerization maar moeten deze trend juist verwelkomen. De vrijgekomen bronnen kunnen dan worden ingezet om strategische doelen te realiseren die goed zijn voor het bedrijfsresultaat.

Gavin Williams - Vice President EALA voor Cloud Computing Williams heeft 20 jaar ervaring met zakelijke klanten en levert innovatieve IT-oplossingen aan bedrijven. Williams werkt samen met klanten in Europa, Afrika en Latijns-Amerika (EALA) om inzicht te krijgen in wat bedrijven nodig hebben en helpt bedrijven hun strategie en koers op technologiegebied te bepalen. Hij voert op hoog niveau overleg met klanten die hun IT-organisatie en -services willen willen herdefiniëren en cloudservices willen introduceren.