Geld verandert alles: inkomsten genereren door strategische differentiatie met behulp van technologie

Waar wordt op dit moment het geld verdiend binnen uw bedrijf? Waar kunnen er nog meer inkomstenstromen tot stand worden gebracht en hoe?

De meeste bedrijven zijn gericht op groei bij het bepalen van hun product- en marktstrategie en hetzelfde is het geval wanneer ze oplossingen zoeken voor belangrijke problemen. Bedrijven kunnen onder meer kampen met de volgende grote problemen: actief zijn op één krimpende markt zonder mogelijkheden om het product en/of de service naar een andere markt over te dragen, het product of de service is verzadigd en het marktaandeel kan niet meer worden vergroot binnen de bestaande product- en servicecategorie, er wordt geprobeerd zich met beperkte middelen weer te herstellen nadat de markt is ingestort, er is sprake van een te beperkte diversificatie, of men slaagt er niet in om klanten aan te trekken en te profiteren van nieuwe technologieën en leveringsinnovaties. Er moeten belangrijke knopen worden doorgehakt. Moet het bedrijf nieuwe of bestaande producten verkopen in nieuwe of bestaande markten? Moet er worden geïnvesteerd in productieve activa die inkomsten opleveren? Moeten de prijzen concurrerender worden? CIO's staan continu onder druk om technologische innovaties door te voeren. Van hen wordt verwacht dat ze technologie benutten als kans voor het bedrijf en zodoende omzet en winst helpen te realiseren.

Beleidsbepalers op het gebied van technologie kunnen op drie terreinen bijdragen aan de inkomstengroei in een bedrijf:

 • Inzicht verkrijgen in datgene wat waarde genereert voor het bedrijf. Dit betreft zaken zoals inkomstengroei, de winstmarge, de efficiëntie van bedrijfsmiddelen en de doelstellingen en verwachtingen van het bedrijf, het zodanig optimaliseren van de bedrijfsvoering dat er meer waarde wordt gegenereerd, en het met prioriteit investeren in projecten en activa die waarde opleveren. Bedrijfsmodellen moeten tegen het licht worden gehouden en er moet worden nagegaan welke bedrijfsactiviteiten, mensen en technologieën het belangrijkst zijn voor de concurrentie en winstgevendheid. Er moet optimaal worden geprofiteerd van bedrijfsmiddelen die nu inkomsten genereren, door intellectueel kapitaal te ontwikkelen en te beschermen, bedrijfsmiddelen af te stoten en nieuwe investeringen te doen, en het rendement van beleggingen te verbeteren. De prijzen moeten worden verscherpt om de concurrentiepositie in alle klantsegmenten te verbeteren. Gratis services moeten worden omgezet naar betaalde services en er moet meer worden gewerkt met aanbiedingen. Competenties, producten en services op bestaande en/of nieuwe markten moeten worden verbeterd of vernieuwd. Er moet worden gewerkt aan marktpenetratie en -ontwikkeling om klanten aan te trekken en te behouden.
 • Begrijpen welke onderscheidende rol technologie speelt bij het mogelijk maken van strategieën voor inkomstengroei door te bepalen waar technologie kan worden verbeterd en/of door nieuwe mogelijkheden te creëren om de inkomstengroei te bevorderen en de productiviteit van processen en bedrijfsmiddelen te verbeteren. Dit kan worden gerealiseerd met effectieve technologieën, architectuur en doelgerichte investeringen in zaken zoals:
  • Clouds die met altijd beschikbare verbindingen en betaalbare gegevensopslag een platform bieden dat innovatie en bedrijfstransformatie bevordert.
  • Natuurlijke gebruikersinterfaces waarmee mensen op een natuurlijke, gebruiksvriendelijke manier kunnen werken Door de gebruiker altijd centraal te stellen, kan de introductie van nieuwe automatisering soepel verlopen.
  • Sociale bedrijfstools waarmee de samenwerking en communicatie worden bevorderd. Uiteindelijk is dit goed voor de concurrentiepositie van het bedrijf. Mensen kunnen immers op een vertrouwde manier werken, en dit heeft een gunstig effect op de productiviteit en het tempo van innovatie. Met behulp van klantbeheertools en zoek- en marketingoplossingen kan bovendien beter worden geprofiteerd van zakelijke kansen.
  • Mobiliteitsvoorzieningen die het mogelijk maken elk apparaat op elke willekeurige locatie te gebruiken, en die geschikt zijn voor verschillende manieren van werken binnen uw bedrijf.
  • Big Data-technologie die van uw gegevens een waardevol bedrijfsmiddel maakt. Informatie wordt omgezet in belangrijke inzichten aan de hand waarvan het bedrijfsresultaat kan worden verbeterd.
 • Werken aan de toekomst door met name aandacht te besteden aan zaken die in de toekomst waarde opleveren. Het bedrijf moet een doeltreffende strategie zien te bepalen ten aanzien van producten en marktgroei, ongeacht of het gaat om nieuwe of bestaande producten in nieuwe of bestaande markten. Er moet met prioriteit worden geïnvesteerd op die terreinen die de beste kansen bieden op nieuwe inkomstenstromen.

Een methode voor het versnellen van de inkomstengroei en de belangrijkste factoren die hiertoe kunnen bijdragen

Waar sta ik nu? Wat wil ik bereiken? Hoe pak ik dit het beste aan?

Het Enterprise-strategieprogramma van Microsoft helpt klanten de beoogde inkomstengroei sneller te realiseren door de inzet van technologie en een effectieve afstemming op KPI’s. Door het ontwikkelen van strategische componenten, tactieken en een roadmap voor het gewenste einddoel, kunnen de bedrijfsresultaten worden geoptimaliseerd.

Microsoft heeft veel ervaring met complexe uitdagingen waarvoor we eenvoudige, elegante en waardevolle oplossingen ontwikkelen. Vanuit een beproefde multidisciplinaire aanpak ruimen we ondoelmatigheden uit de weg en bewerken we sequentiële research- en analysemodellen. We combineren unieke inzichten en ervaring met een ongeëvenaarde technologieportfolio. Lees meer op de Enterprise Strategy Program-website of stuur een e-mail naar goesph@microsoft.com voor direct contact.