Mensen, apparaten en gegevens worden allemaal mobiel: tijd voor een strategie voor consumerization

Mensen zijn in de loop der tijd steeds mobieler geworden en op meer locaties gaan werken. De laatste 10 jaar wordt steeds vaker op afstand gewerkt. Veel van ’s werelds toonaangevende organisaties, waaronder British Telecom, Procter & Gamble, Microsoft, IBM en Accenture, hebben al minder of helemaal geen traditionele kantoren meer. Deze trend zal zich de komende decennia nog sneller doorzetten door de voortschrijdende globalisering van werk, continu toenemende klantbehoeften en de tijd en kosten die met woon-werkverkeer gemoeid zijn. Tegelijkertijd worden zowel externe werknemers als managers zich steeds meer bewust van de uitdagingen die virtueel werken met zich meebrengt ten aanzien van de interne communicatie, sociale interactie en de tevredenheid en betrokkenheid van werknemers.
Mensen worden ook mobieler op de arbeidsmarkt vanwege de grote vraag naar flexibel inzetbaar personeel. Dit heeft belangrijke consequenties voor de manier waarop tegen werk en loopbaan wordt aangekeken. Nieuwkomers op de arbeidsmarkt worden steeds vaker gezien als leveranciers die hun eigen toekomst bepalen. Bedrijven kunnen dus een beroep doen op een ’mensencloud’ van flexibele arbeidskrachten, wat betekent dat ze sneller op marktbehoeften kunnen reageren.
Apparaten worden mobiel dankzij technologische ontwikkelingen in elektronica die het mogelijk maken kleinere apparaten te ontwikkelen met meer rekenkracht en een lager energieverbruik tegen relatief lage kosten. Aan deze ontwikkelingen danken we de opkomst van krachtige smartphones en compacte, energiezuinige tablets. In de Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker van IDC wordt voorspeld dat 'de vraag naar smartphones zal toenemen door een combinatie van factoren, zoals de wens van gebruikers om relatief eenvoudige telefoons te vervangen door geavanceerdere apparaten en de behoefte van telecomaanbieders aan meer soorten abonnementen'.
Toepassingen worden mobiel dankzij ontwikkelingen op het gebied van softwaretechnologie. Door ontwikkelingen in besturingssystemen en virtualisatie kunnen toepassingen op verschillende apparaten of zelfs in de cloud worden gebruikt. Ontwikkelingen in de webtechnologie, zoals HTML 5, maken geavanceerde internettoepassingen mogelijk die kunnen worden gebruikt op uiteenlopende apparaten. Toepassingen volgen de gebruiker, ongeacht het platform, besturingssysteem of apparaat.
Gegevens worden mobiel door ontwikkelingen in de connectiviteit, de hoge beschikbaarheid van draadloze netwerken en mobiele netwerken overal ter wereld. Gegevens gaan heen en weer tussen apparaten en cloudservices. De gebruiker krijgt op verschillende apparaten en locaties precies hetzelfde te zien.
Consumerization of IT is gunstig voor de gebruiksvriendelijkheid, hetgeen zich vertaalt naar een hogere productiviteit en een grotere beschikbaarheid. Medewerkers halen bovendien meer voldoening uit hun werk, zodat het personeelsverloop kan worden teruggedrongen. Moderne werknemers willen kunnen kiezen hoe ze hun werk doen en werkgevers kunnen de consumerization of IT gebruiken als onderscheidend pluspunt bij het werven van nieuw personeel.
Consumerization of IT heeft bovendien tot gevolg dat IT-medewerkers een groot aantal niet-strategische taken kunnen laten vallen, bijvoorbeeld de aanschaf en het beheer van apparaten. Deze taken kunnen buiten de organisatie worden uitgevoerd, waardoor de operationele kosten omlaag gaan.
Hoewel consumerization of IT veel voordelen biedt, zijn hieraan ook risico's verbonden. In het kader van de veiligheid verdient het aanbeveling een roadmap te maken met methoden voor het beheer van digitale bedrijfsmiddelen, beveiliging en beleidsregels.
Download de whitepaper om uw eigen plan over consumerization of IT op te stellen of lees meer over dit onderwerp op onze website Webcast over consumerization of IT.