Aanbevelingen voor consumerization of IT

Consumerization of IT is gunstig voor de gebruiksvriendelijkheid, hetgeen zich vertaalt naar een hogere productiviteit en een grotere beschikbaarheid. Medewerkers halen bovendien meer voldoening uit hun werk, zodat het personeelsverloop kan worden teruggedrongen. Moderne werknemers willen kunnen kiezen hoe ze hun werk doen en werkgevers kunnen de consumerization of IT gebruiken als onderscheidend pluspunt bij het werven van nieuw personeel.
Consumerization of IT heeft bovendien tot gevolg dat IT-medewerkers een groot aantal niet-strategische taken kunnen laten vallen, bijvoorbeeld de aanschaf en het beheer van apparaten. Deze taken kunnen buiten de organisatie worden uitgevoerd, waardoor de operationele kosten omlaag gaan.
Hoewel consumerization of IT veel voordelen biedt, zijn hieraan ook risico's verbonden. In het kader van de veiligheid verdient het aanbeveling een roadmap te maken met methoden voor het beheer van digitale bedrijfsmiddelen, beveiliging en beleidsregels.