Nieuwe uitdagingen voor BYOD

Het fenomeen Bring Your Own Device (BYOD) staat de laatste jaren hoog op de agenda in het bedrijfsleven. De voordelen van zakelijke versus privéapparatuur op de werkplek worden uitgebreid afgewogen. Steeds meer bedrijven en werknemers onderzoeken wat hun mogelijkheden zijn op het gebied van BYOD. Uit onderzoek van Harris Interactive uit februari 2012 blijkt dat 81% van de volwassenen ten minste één persoonlijk apparaat gebruikt voor zakelijke doeleinden. Deze overgang van zakelijke naar persoonlijke apparaten is mogelijk geworden doordat er steeds betere beheeroplossingen voor mobiele apparaten beschikbaar zijn die de veiligheid voldoende waarborgen. We bevinden ons echter nog in een vroeg stadium van deze ’Bring Your Own’-beweging, zo leren eerdere BYO-ervaringen in Amerikaanse bedrijven. Naarmate ons beleid en onze procedures voor BYOD zich verder ontwikkelen en veiligheid steeds minder een probleem vormt, lopen we vanzelf tegen nieuwe uitdagingen aan.
Wat volgt nu de veiligheid grotendeels onder controle is? Uit onze jarenlange ervaring met BYOV-programma’s (Bring Your Own Vehicle), een beweging die begon in de jaren 1930, kunnen we afleiden dat de gebruikerservaring de volgende grote uitdaging vormt. Het is ook een logische volgende stap om het over de gebruikerservaring te hebben. Bedrijven zullen bijvoorbeeld op zoek gaan naar mogelijkheden om hun bestaande BYOD-investeringen zo goed mogelijk te benutten. En enthousiaste BYOD-gebruikers (meestal de jongere generatie) zullen de apparaten die zo verweven zijn met hun dagelijks leven, alleen maar intensiever willen gebruiken. Maar voordat u geërgerd het hoofd schudt en de (veronderstelde) behoeften van deze generatie als onzin afdoet, moet u zich realiseren dat er een strijd om talent gaande is. Momenteel gaan er dagelijks meer dan tienduizend babyboomers met pensioen. En volgens het Pew Research Center zal die trend zich de komende negentien jaar voortzetten. Elk bedrijf zal dus scherper moeten concurreren om de werknemers te behouden die over de kennis, vaardigheden en capaciteiten beschikken die vereist zijn voor de complexe, moderne bedrijfsactiviteiten. Voordat u het weet, vraagt Personeelszaken u een BYOD-programma te ontwikkelen dat een optimaal rendement oplevert en tegelijkertijd zo prettig werkt dat u toptalent kunt behouden én aantrekken.
Om tot een succesvol BYOD-programma te komen, is het zaak beleid te ontwikkelen dat aan het overgrote deel van de volgende principes voldoet:
  • Formuleer standaarden en beleidsregels die duidelijk en handhaafbaar zijn, en zijn afgestemd op de specifieke behoeften van uw werknemers. Maatwerk is van groot belang.
  • Ontwikkel controleprocessen of -methoden om naleving van uw beleidsregels te waarborgen.
  • Investeer in de scholing van werknemers. De technologie ontwikkelt zich snel, en uw beleid moet in hetzelfde tempo meegroeien.
  • Ontwikkel slimme processen voor verandermanagement om uw BYOD-investeringen optimaal te benutten.
  • Plan uw BYOD-uitgaven zorgvuldig. Subsidieregelingen zijn vaak slechts tijdelijk van toepassing, dit bleek ook bij de Bring Your Own Vehicle-programma’s.
  • Betrek Personeelszaken bij alle BYOD-plannen, zodat uw bedrijf concurrerend blijft in de strijd om toptalent.
  • Wees u bewust van de zorgen van werknemers omtrent hun privacy. Dergelijke zorgen kunnen ondermijnend werken als u er niets aan doet.
Als u deze principes aanhoudt, zit u op het juiste spoor. Er valt echter nog veel meer te leren van de BYO Vehicle-ervaringen uit het verleden. In Amerika wordt al tachtig jaar gewerkt met BYOV-beleid. Uit deze ervaringen zijn velerlei lessen te trekken voor BYOD. De technologie blijft zich ontwikkelen. Maar door beproefd beleid toe te passen, kunnen bedrijven zowel de veranderende omstandigheden als de concurrentie steeds een stapje voor blijven. Bovendien worden zo vermijdbare fouten voorkomen.
Bekijk voor meer informatie de webinar op ’Creating Rock Star BYOD policies’. In deze webinar wordt besproken hoe BYOV-programma’s zich hebben ontwikkeld. U krijgt tips om beproefde BYOV-methoden toe te passen voor BYOD, en leert hoe u de te verwachten uitdagingen op BYOD-gebied het hoofd kunt bieden.
Matt DeWolf is als Director of New Product Development bij Runzheimer International verantwoordelijk voor het ontwikkelen van nieuwe producten en services voor mobiele medewerkers. Voor Runzheimer heeft hij optimalisatieservices ontwikkeld die variëren van het beheer van bedrijfsvervoermiddelen tot programma’s voor zakenreizen en beheersystemen voor mobiele apparaten.