Model van voortgang van samenwerking bij Enterprise Social

Model van voortgang van samenwerking bij Enterprise Social
Microsoft en het Eller MBA-programma van de University of Arizona hebben samen een model ontwikkeld voor de voortgang van sociale samenwerking, waarin zes fasen worden onderscheiden en hun triggers, belemmeringen en gevolgen. De zes fasen die in dit model worden onderscheiden, vormen tezamen een voortgang en kunnen worden gebruikt om de huidige staat van een organisatie in het paradigma voor sociale samenwerking vast te stellen. In de publicatie worden de voorwaarden genoemd die moeten worden vervuld om naar een bepaalde volgende fase over te gaan, de belemmeringen die daarbij moeten worden overwonnen en de gevolgen van een dergelijke overgang. De publicatie bevat ook een globaal overzicht van hoe sociale samenwerking van toepassing is op de afdelingsniveaus binnen een organisatie.
Dynamisch
Basis
Gestandaardiseerd
Gerationaliseerd
Interne integratie
Holistische integratie
Innovatief
Sociale technologieën
Traditionele communicatietoepassingen en het delen van documenten
Autonome groepstoepassingen voor samenwerking zonder gedeeld platform
Groepstoepassingen binnen een gedeeld platform, heeft toezicht nodig
Naar binnen gekeerde, gecentraliseerde samenwerking en samenwerking tussen afdelingen
Naar binnen en naar buiten gekeerde, gecentraliseerde samenwerking
Verkennende technologieën, dynamisch
Cultuur van samenwerking
Gericht op individu en weerstand tegen verandering
Gericht op kleine groepen en verwelkomt verandering
Gericht op afdeling en proactief betrokken
Medewerkers capabel en betrokken bij samenwerking in hele onderneming
Overal aanwezig in bedrijf, mentaliteit van aanpassingsbereide samenwerking
Creatieve, innovatieve, experimentele cultuur
Organisatiebereik
Geen formele sociale samenwerking geïmplementeerd, loopt langs geïsoleerde paden
Beperkt tot samenwerking binnen een afdeling
Strategische sociale integratie op één lijn met functionele doelen
Strategische sociale integratie overal in de onderneming
Externe sociale integratie, wederzijdse gegevensvermenging creëert symbiotische relatie
Uniform platform voor ecosysteem van sociale samenwerking
Aanpassing
Geen
Aanpassingen door gebruikers, niet gekoppeld aan groepsstrategie
Aanpassingen van toepassingen gedreven door groepsstrategie en uitgevoerd door IT
Gecentraliseerd sociaal platform dat eenvoudige aanpassingen door afzonderlijke gebruikers mogelijk maakt
Aanpassingen op hoog niveau om externe deelnemers te bedienen
Vergaand aangepast en aanpasbaar
Beheer van infrastructuur
Reactief, ad hoc
IT-ondersteuning voor adoptie en onderhoud van toepassingen
Formele IT-processen opgesteld, IT-ondersteuning op hoog niveau
IT-processen op één lijn met strategie van onderneming
Extern gerichte beveiliging en toegang tot gegevens
Proactief in het identificeren van nieuwe technologie
Governance
Beleid niet goed geïmplementeerd
Beleid formeel geïmplementeerd, maar niet goed gehandhaafd
Beleid actief gehandhaafd en toegepast door IT
Beleid op één lijn met kernstrategie, handhaving niet beperkt tot IT
Uitbreiding van samenwerkingsbeleid omvat extern netwerk en externe apparaten
Directeur samenwerking integreert nieuwe technologieën, stelt sociale contracten op