Wereldwijd onderzoek in 32 landen wijst op toenemend enthousiasme voor sociale tools bij werknemers

Uit wereldwijd onderzoek in 32 landen blijkt dat werknemers steeds enthousiaster worden over het gebruik van sociale tools. Dit is zelfs zo als het gebruik van sociale technologie hen persoonlijk geld zou kosten en ze er de interne voorschriften voor zouden moeten overtreden.
Bijna 1 op de 2 werknemers geeft aan dat sociale tools op het werk goed zijn voor zijn of haar productiviteit. Maar meer dan 30 procent van de bedrijven onderschat de waarde van sociale tools en stelt beperkingen in voor het gebruik ervan. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van Microsoft dat onlangs is vrijgegeven..
Marktonderzoeksbureau Ipsos voerde voor Microsoft Corp. een onderzoek uit onder 9908 informatiewerkers in 32 landen. Hieruit bleek dat 39 procent van de werknemers het gevoel heeft dat er onvoldoende wordt samengewerkt in hun werkomgeving. 40 procent meent dat sociale tools de samenwerking zouden kunnen verbeteren. Nog verrassender: 31 procent gaf aan bereid te zijn om sociale tools uit eigen zak te betalen.
“Werknemers nemen hun eigen apparaten al mee naar de werkplek. Nu nemen ze ook steeds vaker hun eigen diensten mee”, zegt Charlene Li, oprichter en analist bij Altimeter Group, een bedrijf dat sociale media en andere technologietrends bestudeert. “Werknemers willen anders werken, met modernere tools met meer contactmogelijkheden. Ze denken hierbij ook aan de communicatiemiddelen die ze in hun privéleven gebruiken. Zakelijke sociale netwerken maken een nieuwe manier van werken mogelijk. Organisaties die deze tools benutten, profiteren van een betere samenwerking en een hogere responssnelheid. Bovendien blijven ze de concurrentie een stapje voor.”
Het onderzoek laat ook aanzienlijke verschillen zien afhankelijk van regio, sector en geslacht. Het gaat dan met name om de mate waarin voordelen worden ervaren ten aanzien van de productiviteit, samenwerking en communicatie op de werkvloer.
Regio
  • Vooral werknemers in de regio Azië en Stille Oceaan stellen dat het gebruik van sociale tools leidt tot een hogere productiviteit, gevolgd door werknemers in Latijns-Amerika en Europa. Het zijn dan weer vooral werknemers in Latijns-Amerika die vinden dat het gebruik van sociale tools leidt tot een betere samenwerking, gevolgd door werknemers in de regio Azië en Stille Oceaan en Europa.
  • In Latijns-Amerika en de regio Azië en Stille Oceaan worden sociale tools door een groter percentage werknemers gebruikt, en ook vaker. Werknemers in Noord-Amerika en Europa zijn daarentegen veel langzamer met het in gebruik nemen van de meeste sociale tools.
Sector
  • Werknemers van financiële dienstverleners en de overheid melden het vaakst dat hun bedrijf beperkingen heeft gesteld voor het gebruik van sociale tools. Vermoedelijk komt dit door de strenge regelgeving in de betreffende sectoren.
  • Werknemers bij financiële dienstverleners (74 procent) en de overheid (72 procent) stellen bovendien vaker dan werknemers in andere sectoren dat deze beperkingen het gevolg zijn van veiligheidseisen. Werknemers in de detailhandel (59 procent) en de reisbranche (57 procent) wijten beperkingen dan weer het vaakst aan productiviteitsverlies.
Geslacht
  • Meer mannen dan vrouwen zijn van mening dat het gebruik van sociale tools in de werkomgeving tot een hogere productiviteit leidt.
  • Vrouwen zijn eerder dan mannen van mening dat hun bedrijf het gebruik van sociale tools beperkt.
  • Mannen zeggen vaker dan vrouwen dat deze beperkingen het gevolg zijn van veiligheidseisen. Vrouwen leggen de oorzaak vaker bij productiviteitsverlies.
“Het effect van zakelijke sociale netwerken op de flexibiliteit binnen bedrijven is vergelijkbaar met de manier waarop e-mail in de jaren ’90 voor een hoger werktempo heeft gezorgd”, aldus Kurt DelBene, directeur van Microsoft Office Division. “Op basis van de ontwikkelingen op het gebied van communicatie en samenwerking verwachten we dat de tools die mensen tegenwoordig gebruiken (e-mail, instant messaging, spraak, videoconferencing, sociale tools), dichter bij elkaar komen. Waarschijnlijk worden ze gaandeweg steeds meer geïntegreerd in toepassingen zodat samenwerken nog veel gemakkelijker wordt en de manier van werken voorgoed verandert.”
Microsoft ziet sociale zakelijke netwerken als een bindende factor voor alle samenwerkingstools binnen een onderneming, niet als een afzonderlijke extra website of toepassing die in de dagelijkse activiteiten van werknemers moet worden ingepast. Bedrijven die sociale tools gebruiken zoals Yammer, Microsoft Office 365, Microsoft Lync en Microsoft Dynamics CRM voor samenwerking, communicatie en het delen van informatie binnen en buiten de organisatie, profiteren van diverse voordelen. Zo wordt de samenwerking binnen teams verbeterd, wordt de betrokkenheid van medewerkers vergroot en onderhouden medewerkers onderling gemakkelijker contact. Men is ook flexibeler, zodat sneller kan worden gereageerd op veranderingen en behoeften in het bedrijf. Zakelijke sociale netwerken kunnen belangrijke voordelen bieden als ze op de juiste wijze worden toegepast. Medewerkers kunnen gemakkelijker contact onderhouden, informatie delen en samenwerken ongeacht hun locatie of team. Bovendien kunnen ze buiten het bedrijf contact onderhouden met klanten, leveranciers en andere belangrijke relaties.
“Met zakelijke sociale tools zoals Yammer heeft hamburgerketen Red Robin van zijn verspreide personeelsbestand (bijna 30.000 werknemers in 44 verschillende staten) een hechte groep gesmeed die volledig is gericht op het teamgevoel en de klanttevredenheid”, zegt Chris Laping, senior vice president Business Transformation en chief information officer bij Red Robin. “En wat nog belangrijker is: dankzij sociale tools kunnen we ons personeel (merendeels jongeren) optimaal bereiken. Zij maken immers veel gebruik van sociale tools en mobiele apparaten.” Meer informatie over het onderzoek van Microsoft vindt u op http://www.microsoft.com/en-us/news/presskits/enterprisesocial. Microsoft nodigt iedereen uit mee te praten over zakelijke sociale netwerken op Twitter. Op “The Worldwide Water Cooler” — http://www.theworldwidewatercooler.com — kunnen deelnemers vragen beantwoorden en van gedachten wisselen via Twitter, direct vanaf de website.
Over het onderzoek
Dit zijn enkele bevindingen van een onderzoek door marktonderzoeksbureau Ipsos onder informatiewerkers (volwassenen die bij een bedrijf werken met ten minste 100 werknemers en die een pc, laptop, tablet of smartphone gebruiken tijdens ten minste 75 procent van hun werktijd) dat online werd gehouden tussen 25 maart en 24 april 2013. Er zijn in totaal 9908 interviews afgenomen in 32 verschillende landen. Alle onderzoeksgegevens zijn onder voorbehoud van fouten, met inbegrip van maar niet beperkt tot dekkingsfouten en meetfouten.