De visie van Jelle van Nieuwenborg

Overheid

Een overheid die u kunt bereiken via telefoon, internet of in persoonlijk contact. Maar ook een overheid die er écht voor u is. Dat zou kort gezegd het droombeeld van de Bereikbare (en Open) Overheid kunnen zijn. De overheid werkt daar dagelijks aan, binnen het kader van trends in de samenleving zoals het individu centraal stellen, sociale netwerken en een veranderende demografie.

Het Nieuwe Werken is output gestuurd

Microsoft heeft als organisatie de genoemde trends omarmd en als leidraad genomen voor haar eigen implementatie van het Nieuwe Werken. Het Nieuwe Werken is werken waar en wanneer u wilt. Een werknemer mag naar kantoor komen om te werken, maar het hoeft niet. Om 9:00 uur beginnen kán, maar hoeft niet. Het Nieuwe Werken is output gestuurd. Wat er moet gebeuren is bepaald, maar hoe en wanneer is aan de medewerkers zelf.

De Bereikbare Overheid

Het Nieuwe Werken is een manier van werken die kansen biedt voor een Bereikbare Overheid. Wat zou er gebeuren als niet de trage processen leidend zijn, maar juist het zelfdenkend vermogen en de verantwoordelijkheid van mensen? Denk aan gedistribueerd leiderschap en ver doorgevoerde mandaten. Dan wordt dienstverlening misschien wel persoonlijker. En het maken van beleid is prima uit te leggen als een netwerkactiviteit. Hoe wordt beleid nu gemaakt? Hoe netwerk centrisch vindt dat plaats? Wat zou het Nieuwe Werken daarin kunnen betekenen? Hoe groot of misschien hoe klein is de stap naar het aanwenden van het talent van de burger in het werken in een netwerk?

De rol van technologie

De rol van ICT bij het Nieuwe Werken is dat het zorgt voor communicatie- en samenwerkingsmogelijkheden. Over organisatiegrenzen heen. Altijd en overal. Die belofte maakt het Nieuwe Werken mogelijk. En misschien ook wel een nog meer Bereikbare Overheid.
Microsoft levert software en online diensten die mensen in staat stelt heel eenvoudig en op de manier zoals zij dat willen te communiceren en samen te werken in netwerken.