„Cum să atingi 3 obiective dintr-o lovitură”

Trecerea deciziilor referitoare la cloud din sfera specializării tehnice către cea a businessului strategic.
Unul din motivele pentru care îmi place poziţia mea la Avanade este că discut cu clienţii importanţi despre modul în care schimbările tehnologice influente (precum cloudul) vor modifica business-ul şi strategiile IT ale acestora. Totuşi, se întâmplă rareori ca un client să abordeze cu aceste tendinţe izolat. Din ce în ce mai mult, tendinţele sunt reunite şi sunt strâns conectate, în asemenea măsură încât tratarea uneia în mod izolat poate duce adesea la o controversă referitoare la însăşi definiţia termenului.
De obicei, discuţia atinge şi relaţiile cu clienţii ajutând la proiectarea unui program ambiţios care să susţină noile metode de lucru (atât procesele de afaceri, cât şi implicarea angajaţilor/clienţilor). Inevitabil, conversaţia se îndreaptă către mega tendinţele de mare impact şi către ceea ce organizaţia lor trebuie să aibă în vedere când analizează strategia IT.
În ciuda dezbaterilor asupra sensurilor şi a conţinutului exact al fiecărui termen, există un consens general privitor la patru tendinţe:
  • Consumerizarea domeniului IT
  • Date de mari dimensiuni
  • Colaborare prin socializare
  • Cloudul
În realitate, este incorect să afirmi că există 4 tendinţe care determină schimbarea în cadrul marilor întreprinderi. Există trei tendinţe care determină schimbarea şi o modalitatecare permite punerea acestora în practică. Voi explica în cele ce urmează. Patru tendinţe
Dacă luăm în considerare faptul că furnizorii importanţi de servicii în sistemul cloud trebuie să creeze unităţi extrem de solide, care să poată accepta nu sute, cu milioane de utilizatori şi că, în plus, centrele de date sunt deţin tehnologii de ultimă oră în ceea ce priveşte eficienţa surselor de alimentare (PUE), utilizarea sistemului cloud prezintă avantajul suplimentare de a creşte stabilitatea generală a serviciilor pentru organizaţii, precum şi de a corespunde considerentelor sociale de natură ecologică.
Mai jos puteţi consulta un grafic care descrie diverse tendinţe şi modul în care sistemul cloud permite punerea în practică a acestora.
Cloud Consumerizare Date de mari dimensiuni Colaborare prin socializare
Sunt disponibile oriunde există o conexiunile deschisă la internet. Utilizatorii pot lucra de oriunde doresc. Este acceptată o mobilitate extrem de mare. Este posibilă transmiterea fluxurilor de date direct din dispozitivele care generează interfaţa OI către spaţiul de depozitare pentru analiza datelor, din cloud. Acest fenomen, corelat cu consumerizarea, permite oamenilor să stocheze şi să partajeze informaţii în siguranţă şi în timp real.
Extrem de flexibil cu o scalare practic nelimitată. Cererea se poate plia pentru asistenţă rapidă. Datele nestructurate (documente/e-mailuri/imagini etc.) cuprind între 60 şi 80% din informaţiile deţinute de o organizaţie şi, de obicei, cresc anual cu 27 – 33%. Scalabilitatea a permis utilizatorilor să păstreze şi să analizeze mult mai multă informaţie, să colecteze cunoştinţe şi să le combine pentru a descoperi noi modalităţi de a lucra.
O adevărată plată per utilizare Stabilirea preţurilor pe baza consumului, combinată cu dimensiunile mari, duce la realizarea unui cost apropiat de zero pentru introducerea noilor iniţiative. Acest fapt conduce la apariţia de pieţe IT eficiente care corespund scopului pentru care au fost create şi în cadrul cărora există mai puţină risipă. Se pot efectua mai multe activităţi cu seturile de date de mari dimensiuni existând posibilitatea achiziţionării unor spaţii de lucru pentru stocare/putere de procesare şi eliberarea ulterioară a acestora.
Cererea poate creşte în ceea ce priveşte datele nestructurate, până în momentul în care costurile marginale de utilizare echivalează valoarea marginală a datelor cu valoarea cea mai scăzută, iar apoi se pot modifica, dacă este cazul.
În loc să realizeze „un mare salt în necunoscut”prin activităţile de socializare pe calculator, în care unii vor reuşi iar ceilalţi vor dispărea, firmele pot dispune de suporturi variate pentru activităţile de socializare pe calculator, permiţând dezvoltarea cu succes a forţelor simple de pe piaţă.
Preţurile foarte scăzute reflectă economiile uriaşe aduse de scalabilitate Noile iniţiative sunt foarte accesibile Justificarea comercială este mai uşor de realizat pentru procesarea suplimentară de date, care dezvăluie mai multe informaţii organizaţiei Extinderea şi lărgirea sferei de acţiune a colaborării sociale.
Chiar dacă cele mai importante tendinţe vă preocupă extrem de mult, construirea unei strategii coerente care să utilizeze din plin serviciile în cloud se poate afla la baza optimizării acestora, având totodată beneficii colaterale în privinţa introducerii celorlalte mega tendinţe importante.