Microsoft despre inovaţie: susţinerea performanţei la nivelul organizaţiilor

În prezent, performanţele deosebite ale unei firme nu mai reprezintă o garanţie a longevităţii: firmele care supravieţuiesc şi prosperă, pe termen lung, trebuie să se adapteze, să evolueze şi să se reinventeze în mod continuu pentru a-şi păstra importanţa pe piaţa în permanentă schimbare. Vicepreşedintele corporaţiei Microsoft şi CIO, Tony Scott, spune că „inovarea încununată de succes este mai mult decât simpla invenţie. Inovaţia reală trebuie să susţină şi performanţa organizaţiei, fie prin contribuţia directă la creşterea venitului, fie prin furnizarea de noi modalităţi de a spori eficienţa, pentru a creşte competitivitatea businessurilor”.
Iată şapte puncte importante care trebuie avute în vedere:
  • Inovaţia este mai mult decât simpla creare de noi produse, servicii, procese şi modele de business. Unele din cele mai importante inovaţii reprezintă conceptul de „posibilitate din zona adiacentă”, în cadrul căruia ideile existente sunt aplicate în noi contexte pentru a crea noi oportunităţi.
  • În prezent, tehnologia este esenţială pentru obţinerea inovaţiei, atât pentru a susţine şi a facilita procesele formale şi informale de inovare, cât şi în calitate de ingredient pentru inovaţiile recente.
  • Cu bugetele care au rămas restrictive, CIO au şansa să creeze valoare de business şi să fie elementele esenţiale ale eforturilor de inovare prin „reimaginarea” domeniului IT, cu alte cuvinte, prin găsirea de noi modalităţi de utilizare a IT-ului pentru a obţine noi niveluri de eficienţă, oferind resurselor IT posibilitatea de a se focaliza pe inovare, strategie şi dezvoltare. În cadrul sondajului din 2011 realizat de InformationWeek, 26% din repondenţi au considerat că înţelegerea tendinţelor pieţei, inclusiv a noilor produse şi servicii, reprezintă cheia către promovarea inovării.
  • De obicei, întreprinderile concretizează eforturile de inovare prin intermediul unor echipe de inovare izolate. Totuşi, uneori cele mai bune idei vin de la persoanele conectate direct la activităţile zilnice.
  • Deschizând barierele inovaţiei către o comunitate mai largă de angajaţi, parteneri şi clienţi, întreprinderile pot descoperi o sursă de brainstorming şi creativitate colaboratoare, propice pentru o cultură a inovării.
  • La Microsoft, principiile esenţiale sunt înţelegerea obstacolelor ca experienţe de învăţare, reunită cu echilibrarea invenţiei, reinventării, evoluţiei şi implicării în favoarea deschiderii şi parteneriatului.
Pentru cultivarea unei culturi a inovaţiei, este necesar ca schimbarea, evoluţia şi perturbările să devină ceva obişnuit în business. Indiferent dacă sunt denumite inovare sau transformare a businessului. CIO sunt deschizătorii de drumuri.