Modelul de progres utilizând colaborarea prin socializarea de tip enterprise

Modelul de progres utilizând colaborarea prin socializarea de tip enterprise
Microsoft împreună cu programul MBA Eller din cadrul University of Arizona au dezvoltat Modelul de progres utilizând colaborarea prin socializare care cuprinde şase etape de colaborare socială şi factorii determinanţi, obstacolele şi impactul acestora. Aceste şase etape identificate în acest model reprezintă un progres care poate fi utilizat pentru constatarea stării curente a unei organizaţii privind colaborarea socială. Lucrarea prezintă condiţiile necesare pentru a atinge o stare vizată, obstacolele care trebuie depăşite şi impactul unei astfel de tranziţii. De asemenea, oferă o imagine de nivel superior asupra modului în care colaborarea socială se aplică la nivelul departamentelor dintr-o organizaţie.
Dinamic
De bază
Standard
Raţionalizat
Integrare internă
Integrare completă
Inovator
Tehnologii de socializare
Instrumente clasice de comunicare şi de partajare a documentelor
Instrumente autonome de colaborare în grup fără utilizarea unei platforme comune
Instrumente de colaborare în grup utilizând o platformă comună care necesită supraveghere
Colaborare internă, centralizată şi între departamente
Colaborare internă şi externă, centralizată
Tehnologii dinamice de explorare
Cultura colaborării
Cu orientare către indivizi şi rezistentă la schimbări
Cu orientare către grupuri mici şi receptivă la schimbări
Cu orientare către departamente şi implicată în mod proactiv
Angajaţi autorizaţi şi implicaţi în colaborare la nivelul întregii companii
Prezentă în cadrul întregii companii, concepţii adaptate la colaborare
Cultură creativă, inovatoare şi de experimentare
Scop organizaţional
Nicio metodă oficială de colaborare prin socializare implementată, comunicarea se va face prin metodele obişnuite ale organizaţiei
Limitare la colaborare în interiorul departamentelor
Integrare socială strategică aliniată la obiectivele funcţionale
Integrare socială strategică la nivelul întregii companii
Integrare socială externă, fuziune comună a datelor pentru crearea unei relaţii de simbioză
Platformă unificată pentru mediul de colaborare socială
Personalizare
Niciuna
Personalizat de utilizatori, fără asociere cu o strategie de grup
Personalizare a instrumentelor determinată de strategiile de grup şi executată de departamentul IT
Platformă socială centralizată care permite personalizarea simplă de către utilizatorii individuali
Personalizare de nivel înalt pentru integrarea participanţilor externi
Foarte personalizabil şi adaptabil
Gestionarea infrastructurii
Reactivă, ad hoc
Asistenţă IT pentru adoptarea şi întreţinerea instrumentelor
Procese IT stabilite oficial, asistenţă IT de nivel înalt
Procese IT aliniate la strategia companiei
Securitate şi accesibilitate externă a datelor
Proactivitate în identificarea noilor tehnologii
Administrare
Politici nesigure
Politici stabilite oficial, aplicare slabă
Politici aplicate în mod activ, inclusiv de departamentul IT
Politici aliniate cu strategia principală, aplicarea nu este limitată la departamentul IT
Extinderea politicii de colaborare pentru includerea reţelelor şi dispozitivelor externe
Directorul de colaborare integrează tehnologii noi şi semnează contracte sociale