Modernizácia firmy pomocou veľkých dát a analýz

Akékoľvek dáta, veľké či malé, vám môžu rýchlo poskytnúť potrebnú konkurenčnú výhodu. V rámci napredovania vašich celkových analytických nástrojov a analytickej stratégie vás taktický prístup k veľkým dátam môže priviesť k modernizácii vašej firmy.

Zistite viac

Pracujte v organizácii s väčším množstvom dát

Generujte množstvo hodnotných dát pomocou zariadení a senzorov s pripojením na internet, pretvorte obchodné operácie a ponúknite zákazníkom výnimočné možnosti.

Zistite viac

Aktuálne súvislosti máte okamžite k dispozícii

Používajte dáta vo svoj prospech: aplikujte jednoduché a výkonné analytické nástroje a vizualizáciu dynamických dát aj na pracovisku.

Zistite viac

Prijímajte vo firme informovanejšie rozhodnutia

Zapojte do svojich obchodných procesov dáta a analýzu a vychádzajte v organizácii z najnovších dát – veľké dáta budú tak ďalším prirodzeným krokom vo vašej stratégii.

Zistite viac
NEXT:
Zobraziť ďalšie

Modernizácia podniku

Súčasné rozsiahle používanie prepojených technológií výrazne zmenilo očakávania zákazníkov, čím spoločnostiam umožňuje konkurovať novým spôsobom. Vlastne každý podnik sa dnes premieňa na digitálnu firmu. Spoločnosť Microsoft vám môže pomôcť stať sa rýchlo reagujúcim podnikom zameraným na zákazníka.