Konzumerizácia IT
Konzumerizácia IT
Zákazníci dnes majú väčší výber, viac možností a vyššiu mieru flexibility vo výbere technológií, ktoré denne používajú, či už ide o výkonné mobilné zariadenia alebo počítače až po sociálne siete, ktoré využívajú na vzájomnú komunikáciu. Keďže tieto technológie už prenikajú aj do ich profesionálneho života, hranice medzi ich osobným a profesionálnym využívaním sa postupne stierajú.
Ľudia chcú používať tie isté technológie v práci i doma. A hoci spotrebiteľské technológie ponúkajú niektoré významné potenciálne výhody pre podnik, predstavujú zároveň zvýšené riziko, pokiaľ ide o bezpečnosť, ochranu súkromia a dodržiavanie súladu s nariadeniami. Z hľadiska IT ide o hľadanie kompromisu medzi očakávaniami používateľov a požiadavkami podniku.
Najobľúbenejšie zariadenia so systémom Windows
Najobľúbenejšie zariadenia so systémom Windows
Široká paleta zariadení využívajúcich platformu Windows vám umožňuje plniť požiadavky podniku a zároveň zabezpečiť pozitívnu používateľskú skúsenosť u vašich zamestnancov.
Zabezpečenie a správa na podporu flexibilnejších pracovných štýlov
Vysoká produktivita, pozitívna skúsenosť
Vývoj jednotných aplikácií

From Microsoft IT