Spoločnosť Microsoft o inováciách: podpora výkonu organizácie

Dobré výsledky spoločnosti dnes nie sú zárukou dlhej existencie: Spoločnosti, ktoré prežijú a prosperujú z dlhodobého hľadiska, sa neustále prispôsobujú, vyvíjajú a znova objavujú samé seba, aby zostali relevantné na meniacom sa trhu. Korporačný viceprezident a riaditeľ pre informačné technológie spoločnosti Microsoft, Tony Scott, hovorí, že „úspešné inovácie sú viac ako iba kreativita. Skutočné inovácie musia tiež podporovať výkon organizácie, buď prostredníctvom zvyšovania výnosov, alebo poskytovania nových účinnejších prostriedkov, ktoré pomáhajú zlepšiť konkurencieschopnosť podnikania.“
Uvádzame sedem kľúčových bodov, ktoré treba zvážiť:
  • Inovácie znamenajú viac, než len vytváranie celkom nových produktov, služieb, procesov a obchodných modelov. Niektoré z najväčších inovácií predstavujú „priľahlé možné“, pričom existujúce nápady sa použijú v nových kontextoch na vytvorenie nových príležitostí.
  • Technológia je dnes hlavnou hnacou silou inovácií, rovnako na podporu a umožnenie formálnych a neformálnych inovačných procesov a ako súčasť nových inovácií.
  • S nízkymi rozpočtami majú riaditelia pre informačné technológie príležitosť vytvárať obchodnú hodnotu a byť kľúčovými hráčmi inovačných snáh tak, že vytvoria novú predstavu o informačných technológiách, čiže nájdu nové spôsoby využitia informačných technológií na posilnenie efektívnosti a uvoľnia IT prostriedky a zamerajú ich na inovácie, stratégiu a rast. V roku 2011 v prieskume časopisu InformationWeek 26 percent respondentov označilo pochopenie vývoja trhu vrátane nových produktov a služieb za kľúč k rozvíjaniu inovácie.
  • Podniky bežne sústredia inovačné snahy prostredníctvom izolovaných inovačných tímov. Niekedy však najlepšie nápady pochádzajú od ľudí, ktorí sú priamo prepojení s každodennou prevádzkou.
  • Otvorením inovačného kanála širšej komunite zamestnancov, partnerov a zákazníkov môžu podniky využívať spoločný brainstorming a kreativitu, a tak rozvíjať kultúru inovácií.
  • V spoločnosti Microsoft je hlavnou zásadou využívanie narušení, ako príležitostí učiť sa, spoločne s rovnováhou objavovania, znovuobjavovania, vývoja a presadzovania otvorenosti a partnerstva.
Ak chcete úspešne podporovať kultúru inovácií, je potrebné, aby sa zmena, vývoj a narušenia stali normálnou súčasťou činnosti. Bez ohľadu na to, či sa to bude nazývať inovácia alebo transformácia podnikania. Riaditelia pre informačné technológie udávajú smer.