Privítajte nové obchodné príležitosti prostredníctvom moderných aplikácií

Privítajte nové obchodné príležitosti prostredníctvom moderných aplikácií
Moderné aplikácie sa v súčasnosti plne prispôsobujú potrebám používateľov. Využívajú sa na výmenu dát s inými aplikáciami, dokážu naplniť špecifické požiadavky používateľov, umožňujú prirodzenú používateľskú komunikáciu a rozvíjajú sociálne kontakty, a to všetko prostredníctvom širokej škály zariadení s podporou cloudových služieb.
Využívanie moderných aplikácií prináša organizáciám tieto nové obchodné príležitosti:
  • Získavanie nových zákazníkov alebo schopnosť udržať si existujúcich zákazníkov vďaka tomu, že im poskytujú atraktívne možnosti prostredníctvom širokej palety zariadení a udržujú si tak ich lojálnosť a zároveň zabezpečujú rast výnosov.
  • Posilnenie konkurencieschopnosti vďaka rozšíreniu ponúkaného sortimentu na globálny trh s existujúcimi produktmi a službami.
  • Zvyšovanie obchodnej agility a získavanie podrobnejších informácií o zákazníkoch, vďaka čomu dokážu rýchlejšie reagovať na požiadavky trhu.
Moderné aplikácie dláždia cestu k obchodným príležitostiam
Úspešná organizácia potrebuje veľa zákazníkov. K internetu je v súčasnosti pripojených 35 % svetovej populácie pomocou 10 miliárd zariadení, čo predstavuje veľmi širokú klientsku základňu. V najbližších dvoch rokoch sa navyše očakáva, že počet zariadení pripojených k internetu sa ešte zdvojnásobí, čo pre organizácie, ktoré vo svojom podnikaní aktívne využívajú moderné aplikácie, predstavuje obrovské príležitosti.
Na rozvíjajúcich sa trhoch, kde viac ako 1 miliarda používateľov vlastní mobilný telefón, internetové pripojenie otvára vládam príslušných krajín nové príležitosti. Svojim obyvateľom môžu napríklad poskytovať informácie týkajúce sa zdravotnej starostlivosti, informácie o možnostiach poskytovania pôžičiek alebo mikrofinancovania vo veľmi vzdialených alebo vidieckych oblastiach, rybárom zas informácie o trhových cenách za úlovok v danom dni, ktoré im pomôžu lepšie sa rozhodovať.
Obrovský objem dát (2,5 miliardy používateľov x 10 miliárd zariadení x rôzne denné aktivity), ich rôznorodosť (telefónne čísla, e-mailové adresy, kliknutia, tweety, YouTube videá, transakcie, dáta štátnej správy a pod.) a rýchlosť súvisiaca s ľuďmi a tovarom (vrátane miesta, spotrebiteľských cien, rozpoloženia a názorov zákazníkov, trendov a štýlov) poskytujú obrovskú príležitosť na lepšie pochopenie potrieb zákazníkov, na ktoré tak vaša organizácia môže rýchlejšie a efektívnejšie reagovať.
Spokojnosť zákazníkov rastie s každou aplikáciou
Aplikácie a zariadenia poskytujú príležitosti na nadviazanie kontaktu s novými a existujúcimi zákazníkmi novými spôsobmi. Prirodzená používateľská komunikácia pomocou tabletových aplikácií, ktoré podporujú dotykové ovládanie a komunikáciu gestami, môže napríklad významne zvýšiť spokojnosť zákazníkov v rôznych situáciách, v obchodných domoch či pobočkách bánk a pod. Konzistentná používateľská skúsenosť a prítomnosť značky v rámci rôznych zariadení a platforiem prispieva k zvyšovaniu lojálnosti zákazníkov. Nové možnosti pre zákazníkov v podobe samoobslužných funkcií alebo nových spotrebiteľských scenárov zas môžu viesť k zvýšeniu hrubých výnosov.
Rozšírte svoje pôsobenie na trhu a vstúpte do jeho nových oblastí
Moderné aplikácie a cloudové riešenia poskytujú príležitosti na nadviazanie kontaktov s novými zákazníkmi po celom svete. Prostredníctvom moderných cloudových aplikácií môžete svoje aktuálne podnikanie rozšíriť na nové trhy, kde sa vám otvárajú nové príležitosti. Internetové zdroje ako sociálne siete alebo dátové trhy navyše poskytujú užitočné informácie o správaní globálnych zákazníkov (analýza nálad zákazníkov v sociálnych sieťach môže napríklad prispieť k zvýšeniu spokojnosti zákazníkov alebo kvality produktov).
Zvýšte svoju podnikateľskú výkonnosť a reagujte rýchlejšie
Podnikateľskú výkonnosť si môžete zvýšiť tak, že sa napojíte na rastúci objem dát, predovšetkým neštruktúrovaných dát, alebo na súbory veľkých a komplexných dát (nazývaných aj veľké dáta). Nové analytické nástroje dokážu dáta získavať, organizovať, uchovávať, vyhľadávať, zdieľať, analyzovať a aj vizualizovať, čo dáva príležitosť lepšie pochopiť vývoj na strane zákazníka i trhu a zároveň odkrýva nové príležitosti na zvyšovanie výnosov.
Podnikateľské scenáre pre moderné aplikácie – stiahnite si celý dokument spoločnosti Microsoft
Microsoft Enterprise Strategy Team publikoval dokument, ktorý objasňuje, ako môžu moderné aplikácie pomôcť vašej organizácii. Autori podrobne rozoberajú deväť scenárov opisujúcich hlavné obchodné výzvy a súvisiace riešenia.
Celý dokument si môžete stiahnuť z tejto stránky.