Owens & Minor: Snaha modernizovať informačné technológie sa financuje sama

Keď spoločnosť Owens & Minor, Inc., distribútor zdravotníckeho a chirurgického tovaru a spoločnosť spravujúca dodávateľskú sieť pre zdravotníctvo z Richmondu vo Virgínii, potrebovala preniesť svoje obchodné aplikácie na cenovo výhodnejšiu platformu, migrovala svoj vlastný kód do prostredia Windows Server 2008. Prenesením aplikácií ako plánovanie podnikových zdrojov (ERP – enterprise resource planning) zo sálového počítača do operačného systému Windows Server 2008, softvéru na správu údajov Microsoft SQL Server 2008 a na serverový hardvér spoločnosť vytvorila cenovo oveľa výhodnejšiu výpočtovú platformu, ktorá poskytuje agilnosť a možnosť prispôsobiť sa meniacim sa požiadavkám.
Hovorili sme s Rickom Mearsom, starším viceprezidentom a riaditeľom pre informačné technológie v spoločnosti Owens & Minor, o tom, ako toto aktualizované prostredie IT otvorilo nové príležitosti pre spoločnosť.
Ako môže modernizácia aplikačného portfólia a platformy pomôcť organizáciám budovať agilnejšiu IT prevádzku, ktorá podporuje rýchlu zmenu?
Mears: Primárnym dôvodom je, že ak pri vytváraní nových produktov a služieb na zlepšenie hodnoty pre svojich existujúcich zákazníkov, ako aj kvôli vstupu na nové trhy, chcete použiť staršiu existujúcu technológiu pre každú novú službu alebo nový produkt, to jednoducho nie je použiteľná stratégia. Na druhej strane nie je rozumné implementovať nové systémy pre každý nový obchod.
Ako využíva vaša spoločnosť modernizáciu svojho aplikačného portfólia a infraštruktúry IT?
Mears: Nie sme iní ako mnohé spoločnosti, ktoré sa snažia vybudovať nové relevantné podnikanie a služby, aby sme lepšie podporovali svojich zákazníkov, a my potrebujeme, aby naša technológia podporovala toto úsilie. Naša stratégia modernizácie informačných technológií je [nie iba] zlepšiť, čo sme urobili v minulosti, ale rozšíriť naše možnosti nad rámec aktuálnych trhov. A s cieľom dosiahnuť to sa snažíme zaručiť, keď rozširujeme naše systémy, že iba neimplementujeme niekoľko systémov poskytujúcich informácie bez kontextu. Rozhodli sme sa konzistentne aktualizovať a rozšíriť náš balík možností na podporu celého nášho podniku.
Napríklad jednou z oblastí, na ktoré sa zameriavame, je správa hlavných údajov. Pozeráme sa na všetky naše aktuálne obchodné činnosti a nové činnosti, do ktorých vstupujeme, a snažíme sa udržiavať konzistenciu informácií o zákazníkoch, produktoch, dodávateľoch, cenách a dokonca zamestnancoch. To je päť oblastí, v ktorých chceme mať v celej spoločnosti konzistentné údaje a nie údaje bez kontextu. To nám poskytuje konzistenciu pri chápaní týchto vecí a máme pocit, že to je pre nás, ako technologickú skupinu, základom. Rizikom každého podnikania je, že skončíte s oddelenými ukladacími priestormi údajov pre každý obchodný proces alebo pre každú obchodnú jednotku alebo oddelenie. Náš prístup k správe hlavných údajov nám umožnil sa tomu vyhnúť.
Tiež investujeme veľa prostriedkov do elektronického obchodu, vytvárania webových portálov pre našich zákazníkov a dodávateľov, aby sme s nimi skutočne vytvorili hlbšiu integráciu a zlepšili viditeľnosť zásobovacieho reťazca. Viditeľnosť celého zásobovacieho reťazca je pre nás rozhodujúca. Aktualizácia nášho prostredia IT na platformu Windows Server skutočne pripravila pôdu pre toto úsilie.
Aké ďalšie výhody vidíte, že vyplývajú zo snahy modernizovať informačné technológie, napríklad efektívnosť nákladov?
Mears: Jedným z aspektov nášho prístupu, na ktorý sme najviac hrdí, je to, že financuje sám seba. Vyžaduje si určitú kapitálovú investíciu, ale nezvyšuje naše náklady na prevádzku. Dosahujeme to šetrením prevádzkových nákladov, ktoré je generované novým prostredím. Opakovane šetríme migrovaním nášho zákazníckeho systému ERP z platformy sálového počítača. Výpočtová platforma od spoločnosti Microsoft je výrazne lacnejšia.
Tiež skracujeme čas uvedenia nových služieb a produktov na trh. Môžeme uviesť veľa nových služieb, napríklad logistiku, za jeden štvrťrok, nie za rok.
Ako presvedčí riaditeľ pre informačné technológie nadriadený manažment, napríklad výkonného riaditeľa alebo finančného riaditeľa, investovať do modernizácie informačných technológií?
Mears: Myslím si, že jedným z kľúčov je to, že opakované prevádzkové náklady na informačné technológie budú vždy skromné. Jednou z najväčších výhod nášho prístupu je, že týmito migráciami prechádzame z platformy s vysokými celkovými nákladmi na vlastníctvo na výpočtovú platformu s nižšími nákladmi. Nezvyšujeme naše opakované prevádzkové náklady. Tiež sa musíme diverzifikovať a vytvárať nové produkty a služby a vstupovať na nové zákaznícke trhy a ak vaše technologické platformy podporujú potrebnú rýchlosť vstupu na trh bez prírastkových nákladov, potom ide o veľmi presvedčivý prístup. Ukázali sme obchodný plán, ako to dosiahnuť. Našťastie náš manažérsky tím chápe hodnotu technológie a nesnaží sa iba premietnuť ušetrené prevádzkové náklady do hospodárskeho výsledku. Chápeme, aké sú informačné technológie dôležité pre našu snahu naďalej inovovať.
Pomáha modernizácia informačným technológiám stať sa vo vašej spoločnosti prostriedkom zmeny?
Mears: Skutočne nám umožňuje prichádzať s novými inovatívnymi službami a produktmi, o ktorých sme presvedčení, že z nás robia lepšiu spoločnosť a že môžu lepšie slúžiť našim zákazníkom. To nám umožňuje prejsť od konceptu ku skutočnosti omnoho rýchlejšie a cenovo omnoho výhodnejším spôsobom.