Modernizácia pomocou sociálnych nástrojov

V spotrebiteľskom a obchodnom priestore sa začína uplatňovať nová kultúra a moderný sociálny prístup. Zákazníci vzájomne spolupracujú, vymieňajú si informácie a zasahujú do rozhodovacieho procesu. A zamestnanci chcú mať možnosť ľahko vyhľadať jeden druhého, pohovoriť si a v rámci tradičnej hierarchie v organizácii spoločne vytvárať nové hodnoty. Keď sa sociálne informácie stanú nemennou súčasťou vašich nástrojov a procesov, stanete sa plne prepojeným podnikom.

Zistite viac

Zapojte zákazníkov viac do svojich obchodných procesov

Prepojte možnosti sociálnej interakcie pokrývajúce siete, spoluprácu, e‑mailovú komunikáciu, jednotné komunikačné systémy a obchodné aplikácie a ponúknite zákazníkom nové možnosti angažovania.

Zistite viac

Zabezpečte komplexný, integrovaný balík sociálnych nástrojov v rámci podniku

Umožnite zákazníkom a partnerom komunikovať v rámci spotrebiteľských a firemných sociálnych sietí, pomôžte ľuďom preklenúť ich pracovné a osobné životy a vytvárajte nové spôsoby vzájomnej spolupráce.

Zistite viac

Zabezpečte a spravujte sociálne nástroje v rámci jednej prepojenej platformy

Sociálne nástroje musia byť súčasťou jednej prepojenej platformy, ktorú môžu IT pracovníci jednoducho spravovať a zabezpečovať. Z prepojenej platformy ťažia aj vedúci pracovníci, pretože ponúka používateľom jednotnú identitu vo všetkých nástrojoch. A vedúci pracovníci môžu prepojiť sociálnu analýzu s ostatnými firemnými dátami a získať tak dôležité informácie.

Zistite viac
NEXT: