Nasadenie: služby Consulting Services

Rýchle a efektívne nasadenie technológií spoločnosti Microsoft skracuje čas potrebný na získanie hodnoty z investícií. Ak navyše vaši zamestnanci využívajú tieto technológie v najväčšej možnej miere, pomáhajú tým rozvíjať svoje zručnosti a váš podnik. Konzultanti služieb Microsoft Services spolupracujú s vašou organizáciou pri účinnom a cenovo výhodnom nasadení a prijatí technológií spoločnosti Microsoft a my vám môžeme pomôcť minimalizovať riziko súvisiace s najzložitejšími iniciatívami. Naše odborné znalosti v oblasti platformy spoločnosti Microsoft a spolupráce s globálnou sieťou partnerov a technických komunít stimulujú našu schopnosť pomôcť vám zvážiť, aké ďalšie možnosti sú k dispozícii prostredníctvom inovácie a technológií či riešení spoločnosti Microsoft.

Vaša hodnota

Služby Microsoft Services vám môžu pomôcť získať tieto výhody:

  • Rýchlejšie dosiahnutie hodnoty
  • Menšie riziko a vyšší zisk v rámci celej implementácie
  • Zlepšené prijatie – väčšie využitie technológií
  • Väčší obchodný účinok vyplývajúci z investícií do technológií spoločnosti Microsoft
  • Prístup k zdrojom, ako sú kvalifikovaní odborníci spoločnosti Microsoft, centrá Microsoft Centers of Excellence a naša globálna sieť partnerov

Náš prístup

Odborné znalosti, ktoré sme získali z riadenia tisícok implementácií po celom svete v rámci takmer každého odvetvia, uvádzame pre vás do praxe. Zo skúseností nadobudnutých u zákazníkov, ktorí medzi prvými prijali naše riešenia, a u špecialistov na riešenia v našich centrách Centers of Excellence po celom svete sme získali množstvo osvedčených postupov, podľa ktorých môžeme konať. Náš jedinečný prístup k skupinám produktov spoločnosti Microsoft nám umožňuje vystupovať v pozícii poradcu pre vašich pracovníkov IT a odovzdávať odborné znalosti týkajúce sa najnovších technológií spoločnosti Microsoft. V spolupráci s rozsiahlou sieťou partnerov po celom svete a našimi vlastnými globálnymi zdrojmi doručenia máme v prípade potreby k dispozícii špecializované možnosti a zahraničné zdroje.

Zdroje informácií

  • Služby Consulting Services spoločnosti Microsoft na celom svete

    Learn More