Misia služieb Microsoft Services

Informácie o službách Microsoft Services

Služby Microsoft Services tvorí rôznorodý tím architektov, inžinierov, konzultantov a odborníkov poskytujúcich podporu, ktorí pomáhajú našim zákazníkom meniť životy a podniky prostredníctvom technológií, a to bez ohľadu na to, v akom úseku cesty sa nachádzajú. Viac ako 20 000 našich zamestnancov žije a pracuje po celom svete. Poskytujú služby zákazníkom v 191 krajinách a pomáhajú im v 46 rôznych jazykoch.

Spoločnosť Microsoft ponúka ohromne širokú a bohatú paletu produktov, služieb a zariadení, pričom služby Microsoft Services majú jedinečné postavenie spojiť ich všetky dohromady. Snažíme sa získať dôveru a vernosť našich zákazníkov – prostredníctvom plánovania, nasadenia a služieb podpory im pomáhame vyťažiť maximum z investícií do technológií.

Naše odborné znalosti využívame v rámci širokého portfólia spoločnosti Microsoft – spolu s našou rozsiahlou sieťou partnerov, našimi technickými komunitami, nástrojmi, diagnostikami a kanálmi, vďaka ktorým sa spájame s našimi zákazníkmi, uspokojujeme potreby miliónov klientov po celom svete. Pýšime sa desaťročiami spoločných skúseností, vedomostí a odborných znalostí, vďaka ktorým môže každý zákazník využiť naše technológie na dosiahnutie veľkých cieľov.

Záväzok spokojnosti zákazníkov

Spoločnosť Microsoft sa zaväzuje dodržiavať vysokú úroveň kvality na všeobecnú spokojnosť našich zákazníkov a partnerov. Snažíme sa poznať a rozumieť vašim požiadavkám a vaše pripomienky zapracúvame pri zavádzaní inovácií a poskytovaní najvyššej kvality pre našich zákazníkov.

Zdroje informácií

  • Služby Microsoft Services na celom svete

    Learn More