Plán: Enterprise Strategy

Služby Microsoft Services vám chcú pomôcť spoznať úplnú hodnotu vašich aktuálnych aj budúcich investícií do technológií a uistiť sa, že tieto investície priamo súvisia s vašimi obchodnými cieľmi, a tak poskytujú profesionálne služby plánovania a stanovenia stratégií práve s týmto zameraním – dosahovanie obchodných výsledkov prostredníctvom technológií. Microsoft Enterprise Strategy Program predstavuje programový prístup zahŕňajúci inštrumentáciu, stratégie a plánovanie, architektúru, IT, ako aj služby podporujúce podnikanie.

Vaša hodnota

 • Prostredníctvom našich ponúk programu Enterprise Strategy Program vám pomáhame v týchto oblastiach:
 • Inovácia prostredníctvom identifikácie príležitostí na využitie technológií ako prostriedku na dosahovanie cieľov, ako sú zníženie nákladov na infraštruktúru alebo zvýšenie produktivity
 • Urýchlenie výsledkov skrátením času potrebného na dosiahnutie požadovanej hodnoty pri investícii do riešenia
 • Maximalizácia návratnosti investícií do technológií v rámci produktov a služieb spoločnosti Microsoft
 • S cieľom pomôcť vám dosiahnuť konkrétne ciele tento program zahŕňa tieto súčasti:
 • Tím špecializovaných starších architektov
 • Úzke spojenia so sieťou kvalifikovaných odborníkov spoločnosti Microsoft
 • Informácie týkajúce sa vlastníctva vrátane osvedčených postupov vo výskume a odvetví
 • Prístup na porady, kurzy a fóra architektov

Náš prístup

 • V rámci našej ponuky poskytujeme nástroje a obchodné postupy, ktoré pomáhajú dosiahnuť okamžitú a trvalú návratnosť investícií v týchto oblastiach:
 • Inštrumentácia – Pomáhame poskytovať komplexný prístup k plánovaniu, doručovaniu, zdrojom i k sledovaniu výsledkov, vďaka ktorému sú prevádzkové aspekty vášho podniku v súlade s podnikateľskými plánmi vedenia.
 • Stratégia a plánovanie – Pomáhame vytvoriť strategický plán pre investície do platformy spoločnosti Microsoft, ktorý zlúčením obchodných požiadaviek a požiadaviek na IT napomáha prijímanie správnych rozhodnutí v oblastiach, v ktorých investície dokážu priniesť rýchly zisk a v ktorých sa z hľadiska budúcnosti oplatí dať veľa do stávky.
 • Architektúra – Pomáhame vám vyvinúť udržateľný architektonický program, ktorý zosúladí vašu stratégiu IT so stratégiou spoločnosti Microsoft. To vám pomôže posunúť podnik, informácie, integráciu a súčasti riešení architektúr na vyššiu úroveň pri objavovaní nových technológií.
 • Obchodné postupy – Pomáhame vám zavádzať správne obchodné postupy a postupy IT na to, aby po naplánovaní práce váš plán aj fungoval. To zahŕňa správu zmien, optimalizácie vedenia a kontroly, správu výhod a školenie zamestnancov.
 • Enterprise Strategy Program dokáže ponúknuť prístup pre špecifické problémy alebo príležitosti, ktorým chcete venovať svoju pozornosť.

Zdroje informácií

 • Program Enterprise Strategy v rámci služieb Microsoft Services na celom svete

  Learn More
 • Kontakt na služby Microsoft Services

  Get in Touch