Bank och försäkring - nya tider nya utmaningar

Bank och försäkring - bild

Bank- och försäkringsbranschen har genomgått enorma förändringar under de senaste åren och ställs fortfarande inför många utmaningar. Fortsatt ekonomisk osäkerhet, fusioner, ökad reglering och fallande marginaler – bara för att bara nämna några. Detta skapar samtidigt unika möjligheter att med hjälp av nytänkande innovation locka till sig nya kunder, särskilja sig från konkurrenterna och fokusera på verksamheten.

Microsoft hjälper företag och organisationer inom bank- och försäkringsbranschen att minska kundernas it-kostnader, säkerställa hög tillgänglighet och tillförlitlighet och säkerhet på affärskritiska applikationer som körs på Microsoft teknologi samt att påvisa hur du som kund kan använda den senaste teknologin för att förstärka din konkurrenskraft på marknaden.

Microsoft Forefront - logotype

Säkerheten i fokus
Vi definierar och inför säkerhetslösningar för internetbanker, klientplattformar och uppbyggnad av databaslösningar. Microsoft Services arbetar med lösningar inom risk och compliance, som Mifid, BASEL II, SEPA och Swift inom denna sektor.

Modern arbetsplats
Microsoft utvecklar tillsammans med verksamhetsansvariga nya generationens rollbaserade arbetsplats med 360 graders vy av kunder och processer och tjänsteleveranser i flera olika kanaler som internet, kontor, mobilitet och molntjänster med den rikare användarupplevelse som marknaden kräver. I nära samarbete med branschen definieras strategier kopplade till Microsofts teknologi.

Microsofts strategi bygger på lösningar inom bank och försäkring som våra samarbetspartner kan bygga och leverera, antingen på plats eller i molnet.

Kontakta Roger Ståhl eller en partner för att få hjälp med att hitta nya it-lösningar. Du kan också ta del av våra artiklar och kundreferenser här nedanför.

Kundreferenser

Se hur du kan använda produkter och lösningar från Microsoft i praktiken. Ta del av våra kundreferenser och läs om hur andra företag i bank- och försäkringsbranschen har lyckats med produkter och lösningar från Microsoft. Du kan hitta ännu fler kundreferenser här.