Ökat fokus på effektivitet i detaljhandeln

Dagens detaljhandel är under press från olika håll, med ökade råvarukostnader och ökad konkurrens samtidigt som konsumenternas köpbeteende har förändrats. Det innebär ökat fokus på effektivitet och rationaliseringar för att klara av att hålla nere kostnaderna och därgenom undvika prishöjningar. Intern effektivitet, som exempelvis att rätt person får rätt information i rätt tid, är av största vikt. Stödjande it-verktyg som underlättar internt- och externt samarbete gör en skillnad. Morgondagens medarbetare ställer dessutom krav på att arbetsverktygen gör det möjligt att arbeta var, när och hur jag vill.

Förändrat köpbeteende
Konsumenternas förändrade köpbeteende är påtaglig vilket innebär att de företag som är bäst på att dra till sig konsumenternas intresse och generera trafik till butiken, oavsett om den är fysisk eller digital, kommer att vara morgondagens vinnare. De detaljhandelsföretag som verkligen förstår att en nöjd kund är viktig för succén samt leverar mer än vad kunden förväntar har större möjlighet att utöka sina marknadsandelar. Att skapa långsiktiga relationer med sina kunder är en viktig faktor och företag som använder verktyg som stödjer denna process kommer att lyckas i en allt hårdare konkurrenssituation.

Tekniken inom detaljhandeln går allt mer från att se på separata lösningar, för olika behov till att se på tekniken som ett helt ekosystem där den går som en röd tråd genom företaget.

Film

Film: Mode, inspiration och SharePoint i Lindex nya intranät

Mode, inspiration och SharePoint i Lindex nya intranät
För sina drygt 440 butiker i 14 länder har Lindex valt en gemensam plattform för bland annat konceptmanualer, kampanjmaterial, försäljningsrapporter och annat som gör sajten levande och välbesökt. Det nya intranätet stödjer affärsmodellen och snabbar upp processer, samtidigt som pengar sparas på att inte längre behöva skriva ut så mycket material.

Film: Mode, inspiration och SharePoint i Lindex nya intranät

Dynamics AX ett stöd för Granit i säljprocessen
En film om butikskedjan Granit som säljer moderna förvaringslösningar och hur de använder Microsoft Dynamics AX och AX for retail i sin verksamhet. Rapporter kan till exempel dras ut direkt ur systemet och det har blivit lättare att generera och följa upp statistiken.Kundreferenser

Se hur du kan använda produkter och lösningar från Microsoft i praktiken. Ta del av våra kundreferenser och läs om hur andra företag inom handel har lyckats med produkter och lösningar från Microsoft. Du kan hitta ännu fler kundreferenser här.

Jonas Luthander

Kontaktperson
Jonas Luthander, försäljningschef Enterprise, Microsoft
jonasl@microsoft.com

Läs senaste numret om Microsoft lösningar inom detaljhandel och konsumentprodukter
Kom igång med lösningar från Microsoft. Hitta en partner med Microsoft Pinpoint