Moln och användaranpassning – valmöjlighetens kraft vid leverantörssökning

En av anledningarna till att jag trivs i min roll på Avanade är att jag får ha diskussioner med stora kunder om hur mycket störningar teknikskiften (som moln) kan ge upphov till för deras företag och IT-strategier. Påverkan blir allt större i kombination med övriga stora trender som användaranpassning av IT (vilket är vad det här inlägget handlar om).

Först råder det ofta en hel del förvirring kring den omfattning och inverkan som användaranpassning av IT kan ha, och ofta uppstår heta diskussioner om semantiska skillnader. Trots det missar någon som förordar företags-IT några viktiga slutsatser om det reduceras till "spelifiering och glänsande enheter" som någon sa till mig. Det här är sannerligen en trend som måste ligga överst på dagordningen vid beslutsfattande angående IT.

Jag har nämnt tidigare att en allt större summa för IT spenderas som inte längre är under IT-chefens kontroll och att det är följden av användaranpassning av IT.

Utan hänsyn till den fullständiga och exakta definitionen av användaranpassning av IT och dess påverkan tror jag att det handlar om två större aspekter.

Användaranpassning av IT är:

  • Tillämpning av slutanvändarnas förväntningar på omedelbar tillfredsställelse och snabbhet tillsammans med en allt otydligare gräns mellan arbete och fritid p.g.a. enheter och mobilitet ... OCH
  • införandet av marknadskraftens beteenden vid beslutsfattande för individuella enheter och affärsenheter kring konsumtionen av IT-tjänster. Det vill säga "valmöjlighetens kraft".

Det här har aldrig varit tydligare än idag när vi ser bevisen för det här när det pågår som jag förklarar nedan.

I en effektiv affärsleveranskedja tillfaller vanligen anskaffningspengarna för råvaror och tjänster till den leverantör som har lägst pris för samma kvalitet. Inom IT skulle detta vanligen bli från utomstående specialistleverantörer (d.v.s. om du är en bank är din konkurrensfördel att vara bäst på bankärenden och inte e-posthantering). Men när det inte sker beror det oftast på affärskostnader, som sökningskostnader, förhandlingskostnader ochgranskningskostnader, som praktiskt taget återspeglar en bristfällig marknad med hinder för tillträde. Det driver oss mot intern leverans.

Vi spolar framåt till 2012/2013. Nu har vi globalt åtkomliga molntjänster som levererar SLA-avtal av hög kvalitet till ett fantastiskt pris tack vare följande:

  • Sökningskostnaderna har minskat eftersom det blir mer som att handla från en välbekant lista över huvudaktörer, information om tjänstens detaljer är helt tillgänglig
  • Förhandlingskostnaderna är mindre eftersom det är ett inköp av en reglerad tjänst
  • Granskningskostnaderna är mindre tack vare branschstandarder som SAS-70 och ISO och strikt definierade SLA-avtal, samt en ny standard som framställts enligt genomsynlighet för tjänstavbrott och åtgärder för lösningar

Marknaden blir i själva verket mer effektiv, hinder för konkurrens och användaranpassning elimineras och vi kan se en ökad användning av IT-tjänster direkt via företaget från molnleverantörer som SAAS/PAAS/IAAS etc.

Vad innebär det för den traditionella IT-rollen? Det finns två vägar att gå.
Motarbeta användaranpassning av IT och försöka skapa hinder för att skydda den traditionella rollen (FUD). Samtidigt som effekten är kortsiktig orsakar det i slutändan ett ogillande av den upplevda anpassningen av IT för affärskrav.
Anta och välkomna användningen av de kommersialiserade kärnfunktionerna från molnet som teknisk plattform och använda den frigjorda fokusen till att flytta sig mycket närmare företaget istället för att vara en "intern säljare". IT kommer att ägna mer tid åt övergripande integrering, heltäckande tjänsteleverans och affärsinnovationer. Företags-IT flyttas mycket närmare en strategisk rådgivare/möjliggörare för verksamheten.

Sammanfattning: Molnets utveckling har bidragit med enorma fördelar och låga tillträdeskostnader för IT-tjänsternas affärsbehov. Företags-IT bör inte motarbeta den här användaranpassningstrenden utan välkomna den, och använda de frigjorda otillräckliga resurserna för att närma sig de mål som ger flest fördelar vad gäller strategiska affärsresultat.

Gavin Williams – Vice ordförande på EALA för datormoln Gavin har 20 års erfarenhet av företagskunder som tillhandahåller nyskapande IT-lösningar som ger affärsfördelar. Gavin arbetar med olika kunder till EALA för att förstå deras affärsbehov och hjälper dem att fastställa teknikstrategier och inriktning. Han är specialiserad på samarbete på högre nivå med kunder som vill utrusta sin IT-organisation och sina IT-tjänster med tjänstevillkor för molnbaserade plattformar.