Pengar förändrar allt: Generera intäkter genom att distribuera teknik för strategisk differentiering

Var i ditt företag genereras intäkter idag? På vilka andra ställen och hur kan nya intäkter skapas?

De flesta företag inom den privata sektorn fokuserar på tillväxt när de fattar beslut om sina produkter och sin marknadsstrategi, och hur de ska få bukt med några av deras största problem. Som att: agera på en enda krympande marknad där deras produkter eller tjänster inte går att överföra till någon annan marknad, deras produkt eller tjänst är mättad och har nått sin övre gräns för marknadsandelar inom sin befintliga produkt- eller tjänstekategori, försöka förnya sig efter en marknadskollaps med begränsade resurser, sakna spridning och möjlighet att hitta nya sätt att skaffa nya kunder och dra nytta av ny teknik och leverera innovationer. Tvinga fram viktiga beslut om huruvida verksamheten ska marknadsföra nya eller befintliga produkter på nya eller befintliga marknader, tillhandahålla intäktsgenererande tillgångar och stärka sin konkurrenskraftiga prissättning. IT-chefer pressas ideligen att driva igenom teknikinnovationer, och att dra nytta av teknik som en affärsmöjlighet genom att leverera intäkter och vinst som genereras från teknikprodukter och -tjänster.

Företagsledare och teknikchefer har möjlighet att bidra till ökade intäkter på tre olika sätt:

 • Identify and understand the drivers of business value t.ex. ökade intäkter, driftsmarginaler, tillgångsoptimering samt mål och förväntningar från företaget; hur företaget ska drivas för att förbättra utvecklingen av affärsvärde; prioritera och leverera projekt- och tillgångsinvesteringar som utvecklar affärsvärdet. Godkänna affärsmodeller och bestämma vilka funktioner för verksamhet, människor och teknik som är viktigast för konkurrenskraft och vinst. Utnyttja tillgångar som genererar pengar idag genom att utveckla och skydda humankapital, avyttringar och återinvesteringar och förbättra avkastningen för pengar och egna medel. Förbättra prissättningen så att den blir mer konkurrenskraftig oavsett kundsegment genom att göra kostnadsfria tjänster avgiftsbelagda och öka användningen av kampanjer. Förbättra befintlig eller utveckla ny kompetens, nya produkter och tjänster på befintliga eller nya marknader. Marknadsintegrering och utveckling för att attrahera och bibehålla befintliga och nya kunder.
 • Understand the differentiating role technology plays in enabling revenue growth strategies genom att identifiera var tekniken kan förbättras och/eller skapa nya möjligheter för att öka intäkterna och förbättra produktiviteten för processer och tillgångar. Genom effektiv arkitektur, teknik och fokuserade investeringar, till exempel:
  • Cloud utveckling av nya möjligheter för anslutning och datalagring utan stora kostnader, vilket ger en plattform som driver innovation och ombildning av företaget.
  • Natural User Interfaces som använder naturliga sätt för människor att interagera med teknik gör det enklare att lära sig hur de ska hanteras. Förenkla användningen av kommande datorparadigmer genom att ha den mänskliga användaren i åtanke.
  • Social Enterprise möjliggör samarbete och kommunikation med sociala verktyg, och hjälper i bästa fall företag att bli mer konkurrenskraftiga genom att låta användarna arbeta på ett välbekant sätt. Det ökar produktivitet och innovation, medan användning av kundhanteringsverktyg, söknings- och annonseringslösningar gör det enklare att tjäna mer pengar på företagsmöjligheter.
  • Mobility låter alla enheter användas var som helst och möjliggör olikartade arbetssätt genom att stödja enheter och bygga appar för att stötta verksamheten.
  • Big Data gör dina data till en organisationstillgång genom att omvandla information till insikter som ökar företagets inverkan.
 • Find the future genom att fokusera på framtidens faktorer för ökat affärsvärde genom att hjälpa företaget att ta fram en strategi för produkten och marknadstillväxten, oavsett om det gäller marknadsföring av nya eller befintliga produkter på nya eller befintliga marknader. Prioritera och investera i sektorer som sannolikt kommer att generera nya intäktsflöden.

One approach to helping accelerate revenue growth and some of the key building blocks to making it happen

Var står jag idag? Åt vilket håll ska jag? Vad är huvudtaktiken för att komma dit?

Microsofts företagsstrategiprogram fokuserar på hur man kan hjälpa kunder att närma sig sina mål för ökade intäkter genom att leverera teknik och en effektiv anpassning till viktiga företagsindikatorer för resultat för strategisk differentiering. Utveckla strategiska byggstenar, taktik och vägledning till önskvärd situation för att uppnå optimala affärsresultat.

Microsoft är experter på att anta komplicerade utmaningar och hitta enkla, eleganta och värdefulla lösningar genom beprövade, mångfacetterade tillvägagångssätt. Vi tar bort ineffektiva element och ni slipper kostsamma omarbetningar av sekventiella metoder och analysmodeller. Vi kombinerar vår unika erfarenhet och specialisering med ett oöverträffat teknikutbud. Ta reda på mer genom att besöka webbplatsen för företagsstrategiprogrammet eller skicka ett e-postmeddelande till goesph@microsoft.com om du vill kontakta oss direkt.