Människor, enheter och data blir alltmer mobila – anledningar till att utveckla en strategi för användaranpassning

Människor har blivit allt mer mobila med tiden. Under det senaste årtiondet har distansarbete blivit alltmer utbrett. Många av världens främsta organisationer, som British Telecom, Procter & Gamble, Microsoft, IBM och Accenture har redan delvis eller helt avskaffat traditionella kontor. Det är en trend som kommer att öka under de kommande årtiondena som en reaktion på den pågående globaliseringen av arbete, de ständigt ökande kundkraven och de kostnader och den tid som pendlandet kräver. På samma gång blir både distansarbetare och chefer mer och mer medvetna om de utmaningar som uppstår vid virtuellt arbete vad gäller intern kommunikation, socialt samspel och de anställdas nöjdhet och engagemang.
Människor arbetar också på distans på grund av den stora efterfrågan på oberoende arbetskraft, vilket förändrar hur vi ser på arbete och karriär. Nykomlingar i arbetsstyrkan söker efter möjligheter som försäljare och kontrollerar sin egen framtid. För företag innebär den här förändringen en möjlighet att skapa ett "människomoln" med flexibla medarbetare och att bemöta marknadens krav snabbare.
Enheter blir mobila genom utvecklingen av elektronisk teknik som möjliggör utveckling av mindre enheter med mer datorkraft och mindre strömförbrukning till relativt låg kostnad. Smartphones med processorer med flera kärnor och surfplattor som lätt får plats i väskan med ultralåg strömförbrukning är resultatet av sådana framsteg. IDG förutspår i sin Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker att "efterfrågan på smartphones kommer att växa på grund av en mängd faktorer som användarnas önskan att ersätta funktionstelefoner med en mer avancerad/databaserad enhet medan operatörerna vill öka antalet dataabonnemang."
Program blir allt mer mobila tack vare framsteg inom programtekniken. Framstegen vad gäller operativsystem och virtualisering möjliggör bärbarhet för program, så att program kan köras på flera enheter eller till och med i molnet. Framstegen inom webbteknik som HTML 5 gör det möjligt att nå många Internetprogram från en mängd enheter. Programmen följer med användaren oavsett plattform, operativsystem eller enhet.
Data blir allt mer mobila genom utvecklingen av anslutningsmöjligheter, bred tillgänglighet för trådlösa nätverk och mobila nätverk världen över. Data flödar mellan enheter och molntjänster, vilket ger användaren en översikt över olika enheter och platser.
Användaranpassning av IT-strategier ger användarfokuserat värde till företagen och lyfter fram produktivitet, tillgänglighet, tillfredsställelse med arbetet och bevarande av arbetsstyrkan. Dagens medarbetare kräver valmöjligheter kring hur de utför sitt arbete, och arbetsgivarna kan använda användaranpassningen av IT som en attraktiv, urskiljande faktor vid rekrytering.
Dessutom underlättar användaranpassningen av IT-strategier för IT-personalen när det gäller många icke-strategiska uppgifter som inköp och hantering av enheter, kapitalförvaltning och anskaffning. Sådana uppgifter kan utföras utanför organisationen vilket minskar driftskostnaderna.
Fastän tillämpning av användaranpassning av IT-strategier ger många fördelar uppstår även risker som måste hanteras. En vägledning som innehåller metoder för hantering av digitala tillgångar, säkerhet och styrning är värdefull för att förbättra företagets säkerhetsinfrastruktur.
Hämta faktabladet och utveckla din egen användaranpassning av IT eller lär dig mer med chefens webbsändning om användaranpassning av IT.