Rekommendationer för en strategi för användaranpassning av IT

Strategier för användaranpassning av IT ger användarfokuserat värde till företagen eftersom de kan ha en positiv påverkan på produktivitet, tillgänglighet, tillfredsställelse med arbetet och bevarande av arbetsstyrkan. Dagens medarbetare kräver valmöjligheter kring hur de utför sitt arbete, och arbetsgivarna kan använda användaranpassningen av IT som en attraktiv, urskiljande faktor vid rekrytering.
Dessutom underlättar strategier för användaranpassning av IT för IT-personalen när det gäller många icke-strategiska uppgifter som inköp och hantering av enheter, kapitalförvaltning och anskaffning. Sådana uppgifter kan utföras utanför företaget och därmed minska driftskostnaderna.
Fastän tillämpning av strategier för användaranpassning av IT ger många fördelar uppstår även risker som måste hanteras. En definierad strategi som innehåller metoder för hantering av digitala tillgångar, säkerhet och styrning är värdefull för att förbättra företagets säkerhetsinfrastruktur.
Nästa månad kommer del två – How to Build a Consumerization of IT Strategy (Skapa en strategi för användaranpassning av IT).