Hur den moderna IT-chefen går från infrastruktur till innovation

Den här trendrapporten behandlar flera vanliga frågor från företag:
  • Hur snabbt kan jag flytta element i min teknikinfrastruktur till molnet för att få innovation?
  • Vilka åtgärder behöver jag vidta för att använda molnet till min fördel?
  • Kan jag uppnå affärsvärde via Hybrid-IT?
  • Hur fungerar de fyra profilerna för nästa generations IT-chef och Hybrid-IT tillsammans?
Hämta trendrapporten av Constellation Researchs chefsanalytiker och IT-chef Ray Wang.