Dagens nya arbetsvärld

Mobilitet blir snabbt en allt viktigare faktor för kundnöjdhet
Vi på Enterprise and Partner Group fokuserar på att leverera program och tjänster till Microsofts största kunder. När vi talar med kunderna är det tydligt att vi står inför en ny tid som kommer att omdefiniera hur användare – både kunder och anställda – kommunicerar med ditt företag och varumärke. Om du är medveten om sådana trender och hur du kan tillhandahålla nya upplevelser blir det lättare för din organisation att fortsätta utvecklas.
Den nya tiden ledsagas av några nya stora trender: sociala medier, utbredningen av mobila enheter och migrering till molnet. Dessa trender är prioritet ett för företagschefer. De två sistnämnda har potential att forma upplevelserna för dina kunder och anställda.
Vi uppmuntrar i synnerhet våra företagskunder att ta sig en rejäl funderare kring mobilitet. Ständig, enhetsoberoende, flerkanalig åtkomst när och var som helst till företagsinformation och transaktionsmöjligheter blir snabbt en allt viktigare faktor både för kund- och användarupplevelsen. Och eftersom molnet är tekniken bakom den moderna appanvändningen underbygger de två trenderna varandra, och en fortsatt användning av båda två förändrar hur företag ser på teknik från grunden.
Vi tar en titt på hur mobila lösningar kan underlätta för användare – både kunder och anställda – och förändra ditt företag helt och hållet.
Ingen skulle opponera sig mot att tillhandahållandet av en enastående kundupplevelse radikalt kan öka kundernas engagemang – och ge ökade konkurrensfördelar. Men dagens konsumenter kan vara mycket krävande. Användarna har börjat förvänta sig ständig service oavsett var de är eller vilken enhet de använder. Framgång handlar om att förstå hur kunderna vill ha kontakt med dig. Det kan innebära allt ifrån flerkanalig detaljhandel som gör att kunderna kan röra sig smidigt från e-handel till fysiska butiker, göra bankärenden online från valfri enhet eller support och planering i självbetjäningsform. En heltäckande mobil strategi som omfattar hela kedjan av arbetssätt och preferenser placerar ditt företag i framkant.
På samma sätt kan en investering i mobila funktioner för dina egna anställda göra hela organisationen mer tillgänglig och produktiv. På många sätt har dina anställda samma förväntningar som dina kunder: de vill också vara anslutna och kunna utföra sina uppgifter var och när de vill, på den telefon, surfplatta eller dator de önskar. Dagens dynamiska företag innefattar medarbetare utan arbetsplats, mobila team och distansteam, omedelbart gensvar och kundtjänst dygnet runt. Om du anammar dessa nya arbetsmetoder genom att erbjuda en helt mobil arbetssituation kan dina anställda samarbeta oberoende av tidszoner och geografiskt läge, vara produktiva även utanför kontoret och kommunicera med företaget och dina kunder på helt nya sätt.
I takt med att vågen av konsumenternas användning av ny mobil teknik fortsätter att växa har företagen möjlighet att dra nytta av det. Under de kommande 12–24 månaderna kan organisationer med framåtanda urskilja sig från konkurrenterna utifrån hur de distribuerar mobila tjänster till sina kunder och deras anställda. Och Microsoft finns här för att hjälpa till.
Den här bloggen finns även på Forbes.com som en del av Microsoft Dynamics bloggserie Dagens nya arbetsvärld