Överväganden för IT-chefer kring omvandlade arbetssätt: Windows 8 i företaget

Organisationer har mycket att vinna på en strategi för arbetssättsomvandling. De kan exempelvis hitta nya, innovativa sätt att interagera med kunderna, vilket kan ge kunderna en bättre upplevelse och öka avkastningen för organisationen. En arbetssättsomvandling i företaget gör det lättare locka till sig en arbetsstyrka som spänner över flera generationer och sedan ge medarbetarna rätt förutsättningar. Dessutom förbättras produktiviteten och mobiliteten. En organisation som tillämpar den här typen av strategi kan sänka kostnader genom att modernisera IT-infrastrukturer och enheter.
Strategier för arbetssättsomvandling används i allt större utsträckning för att skapa miljöer som är uppbyggda kring människorna som använder dem. De här miljöerna är utformade för att ge människor förutsättningar att jobba på olika sätt och underlätta i olika situationer, exempelvis om en person behöver arbeta på sin handdator, smartphone eller bärbara dator. Några viktiga fördelar med ett omvandlat arbetssätt är den nya tekniken som inbjuder till naturlig interaktion (exempelvis beröring, gester och tal), att verksamheten blir flexiblare tack vare mer innovativa arbetssätt, högre arbetsmoral och bättre säkerhetsefterlevnad.
I det här faktabladet diskuterar vi några vanliga verksamhetsscenarier och hur det nya operativsystemet Windows 8 ger bättre förutsättningar och nya möjligheter i de här scenarierna. Du får dessutom information om vilka trender och motiv som vägledde oss när vi utformade Windows 8.