Nya utmaningar med BYOD

BYOD, alltså Bring Your Own Device, har varit på tapeten de senaste åren. Det handlar om medarbetare som vill ta med egna enheter till jobbet – och företag som väger för- och nackdelarna med företagsenheter och privata enheter på arbetsplatsen. Nu ser vi i ny statistik att många företag och medarbetare verkligen funderar över vilka möjligheter som finns. Harris Interactive genomförde i februari 2012 en undersökning som visar att 81 % av den vuxna befolkningen använder minst en privat enhet till jobbrelaterade aktiviteter. Den här övergången från företagsägda till privata enheter är möjlig tack vare de allt mer avancerade lösningarna för hantering av mobila enheter, där större vikt läggs den fråga som alla tycker är viktigast: säkerheten. Men vi är fortfarande bara i ett tidigt stadium av BYOD-rörelsen. Det vet vi därför att amerikanska företag redan har erfarenhet av folk som vill ta med sig privata enheter – om än av ett annat slag. I dagens läge är säkerheten den största BOYD-utmaningen, men företagen utvecklar fortlöpande regelverken kring och procedurerna för BYOD och nya utmaningar kommer säkerligen att uppstå efterhand.
Så vad blir den viktigaste frågan när vi har fått säkerheten under kontroll? Vi kan dra paralleller till 1930-talets BYOV-program, när människor ville ta med sig sin egen bil, och se att nästa stora utmaning förmodligen blir användarupplevelsen. Det är ganska logiskt att användarupplevelsen blir nästa viktiga fråga. Företagen kommer till exempel att börja leta efter sätt att maximera sina befintliga BYOD-investeringar. Användare som ser BYOD som nödvändigt (läs millenniegenerationen) kommer tveklöst fortsätta trycka på i fråga om de här enheterna, som är så centrala i allt de gör i privatlivet. Innan du börjar sucka om det här och avfärda millenniegenerationens behov (som du kanske mest uppfattar som bortskämda) ska du komma ihåg att dragkampen om duktiga medarbetare är hård. Det pågår ett generationsskifte och massor av medarbetare födda under babyboomåren går i pension varje dag. Enligt den amerikanska tankesmedjan Pew Research Center hänger den här trenden kvar de närmaste 19 åren. Så alla företag kommer att få kämpa hårdare för att hålla kvar de anställda som har kunskaperna och förmågan som krävs i ett komplext, modernt företag. Innan du vet ordet av blir du ombedd av HR-avdelningen att skapa ett BYOD-program som ger maximal avkastning på investeringen och dessutom en imponerande användarupplevelse, så att ni kan locka till er och behålla morgondagens stjärnor.
Om du jobbar på ett företag som vill skapa ett fungerande BYOD-program rekommenderar vi att du använder dig av i alla fall de flesta av de här principerna:
  • Tydliga standarder och riktlinjer som är möjliga att genomdriva och anpassa efter de anställdas behov i just din verksamhet. Nej, en storlek passar verkligen inte alla …
  • Etablera processerna och tekniken så att ni kan övervaka riktlinjerna, så att det inte uppstår problem med efterlevnad och företagsregelverk.
  • Investera i att utbilda de anställda. Tekniken utvecklas snabbt, och då måste regelverken som styr användningen också göra det.
  • Utforma smarta processer för hur ni ska hantera förändringarna, så att ni kan maximera BYOD-investeringarna.
  • Behåll fokus på att optimera kostnaden för BYOD-investeringen. Det här är som sagt ett område som förändras snabbt.
  • Engagera HR-avdelningen, så att ni fortsätter att vara starka i dragkampen om de duktiga medarbetarna.
  • Se till att ni hela tiden är medvetna om problem med medarbetarsekretessen. Problemen kan smyga sig på och bli svåra att hantera om de inte motverkas i tid.
Om ni tillämpar de här principerna kan ni se till att företaget hamnar på rätt kurs. Vi kan lära oss mycket genom att jämföra med 1930-talet och människorna som ville ta med sin egen bil. I USA har företag, regering och lagstiftare utvecklat regelverk kring att ta med sin egen bil i nästan 80 år. Det finns faktiskt många likheter med BYOD. Tekniken har hela tiden utvecklats, men genom att alltid tillämpa de bästa kontrollmetoderna kan de ansvariga se till att alltid ligga steget före, bibehålla konkurrensfördelar och undvika att behöva lära av sina misstag.
Om du vill veta mer kan du titta på vårt webbinarium om hur du skapar BYOD-regelverk i rockstjärneklass. Här pratar vi om hur BYOV-programmen växte fram och ger råd om hur ditt företag kan tillämpa de bästa metoderna från BYOV när ni skapar BYOD-regelverk. Vi talar också om hur ni klarar nästa våg av BYOD-utmaningar.
Matt DeWolf är chef för utvecklingen av nya produkter hos Runzheimer International. Han ansvarar för att utveckla nya produkter och tjänster för mobila medarbetare. Under sin tid hos Runzheimer har han optimerat allt från hanteringen av företagsfordon till reseverktyg och hanteringssystem för mobilenheter.