Släpp loss ditt team

Tekniken omdefinierar hur, när och var du arbetar, samt vad du använder för att få jobbet gjort.

För två år sedan handlade mobil produktivitet om att bära med sig en enda mobil enhet och förlita sig på att den kunde hantera all privat och yrkesrelaterad information.

I dag är mobilitet synonymt med en person som ständigt har åtkomst till all information oavsett vilken enhet de använder. Somliga har en smarttelefon, andra har två samt en surfplatta. Vissa hanterar all information via en enda enhet och väljer därför en lite mindre så kallad phablet. Mer än två tredjedelar av alla kunder använder mobila enheter för att skaffa information om produkter, varumärken eller resmål minst tre till fyra gånger i veckan – vi söker information på våra smarta mobiler, tittar på de senaste programmen genom att strömma data till surfplattan. Mobilitet handlar i dag om smidig åtkomst där inställningar, data och appar följer med använder från enhet till enhet.

Nästa trend i fråga om företag och produktivitet är här och handlar om att ge användarna en smidig och mobil upplevelse.

Vad innebär detta för arbetsplatsen? Det handlar om flexibilitet. För många organisationer ger mobila investeringar personalen möjlighet att öka räckvidden och nå ut till fler platser. Människor kan samarbeta var och när som helst, och det leder till snabbare beslut. Den verkliga effekten kan ses hos kunden: denna produktivitetsökning gör att företagen kan serva kunderna med stor flexibilitet, särskilt vid produktrecensioner som publiceras online kring midnatt. Denna flexibilitet gör att produkter och tjänster förbättras snabbare och till mer nöjda och lojala kunder. Viktigast av allt: om kunderna är missnöjda och ett kundproblem förvandlas till ett stort företagsproblem ger mobil produktivitet snabb respons och skadekontroll. Den här sortens produktivitet påverkar personalens arbetssätt radikalt och ur alla perspektiv, och vad folk förväntar sig som kunder till företag.

Utmaningen för företags- och IT-ledare är att tillsammans utveckla och införa en mobil strategi inom hela företaget som drar nytta av möjligheten att skapa starka och omfattande band både till personalen och kunderna, utan att göra avkall på den höga säkerheten och tillgängligheten. Det är nödvändigt att välja ett komplett sortiment med enheter och tjänster som är avsedda för den ständigt uppkopplade mobila världen.

Vår mobilitetsplattform har två särskilt viktiga möjligheter att erbjuda företaget: att ge personalen möjlighet att bli mer produktiv och att göra kunderna engagerade.

Förbättra ständig produktivitet överallt

På moderna arbetsplatser är det nästan omöjligt att underskatta värdet i att förse alla medarbetare – från chefer till säljare – med ständig uppkoppling till företaget oavsett var de befinner sig. Denna åtkomst är mycket viktig för att effektivisera arbetsflöden och sedan minska tiden det tar att serva kunderna. Företagsanvändare kan komma åt sin information när de behöver den, även från sina egna enheter, utan att orsaka säkerhetsproblem. Genom att erbjuda en välbekant användningsmiljö på dessa enheter, minska inlärningstiden och hjälpa användarna att fortsätta vara produktiva även utanför kontoret kan företaget förändras.

Våra kontors. och samarbetsverktyg fungerar likadant som de affärsappar och sociala appar som dina kolleger redan är bekanta med, och de fungerar på de enheter som människor väljer, t.ex. iOS- eller Android-enheter. Många företag skapar specialiserade flöden för arbete på fältet för mobila användare med en mobilapp som skräddarsytts för verksamheten. Detta är både mobilappar som redan är tillgänglig för en befintlig affärsområdeslösning, eller anpassade appar som gör att utvecklarna kan tillhandahålla bästa möjliga upplevelse på datorer, surfplattor och smarta mobiler.

Engagera kunderna med intelligenta och anpassade mobila upplevelser

Värdet av att öka personalens produktivitet står i direkt proportion till möjligheten att göra kunderna nöjda. Du kan öka engagemanget och intresset hos kunderna var de än är med omfattande och uppkopplade mobila upplevelser. Vissa företag har utvecklat Windows 8-appar som utnyttjar kontextberoende information om kunderna (t.ex. om var de befinner sig i realtid) och som är integrerad med andra appar och data (t.ex. deras kontakter och vilka sociala nätverk de använder). Om du går en växande, global, ständigt uppkopplad mobil användargemenskap till mötes, kan molnet leverera enhetsoberoende innehåll till användarna och enkelt skalanpassas för att tillgodose efterfrågan. Om molnplattformen kombineras med sökfunktioner går det att leverera verkligt djupgående, kontextkänsliga och innehållsrika appar. Prestandaprinciper leder användarna till den bästa instansen för den aktuella enheten och bandbredden och förenklar utvecklingen, så att användarupplevelsen kan hållas i fokus.

Mobilitet har blivit norm både för företagen och för konsumenterna. Den oundvikliga följden av detta är att gränsen mellan arbete och privatliv suddas ut eftersom många ofta är online och tillgängliga hela tiden. Oavsett om ditt företag vill främja en ihopkopplad livsstil eller hitta nya sätt att kommunicera med sina kunder är det en sak som är tydlig: det är väldigt viktigt att tillåta mobil produktivitet för att förbli konkurrenskraftig.