Designstyrd verksamhetsomvandling

Låta människorna och kulturen styra upplevelsen
Vi har alltid tittat med beundran på hur nytänkande och oberoende designers ser sin omvärld och människorna i den. Vi beundrar det sätt de löser problem på och hur de ser nya möjligheter i att skapa nya, innovativa upplevelser, produkter och tjänster som gör människorna och kulturen till den viktigaste faktorn i utformningen. Det stämmer ofta att ju mer du bygger lösningar på det här sättet desto större är sannolikheten att de blir lyckade på sikt.
Ett tydligt exempel på det här är det berömda Fallingwater-huset som Frank Lloyd Wright ritade 1935. Huset är fortfarande ett av världens mest besökta. När han skulle rita huset pratade Frank med familjen och frågade vad de ville ha. De sa att de ville ha ett hus som är en del av landskapet. Kanske förväntade de sig ett hus med utsikt över vattenfallet. Arkitekten gav dem ett hus som står över vattenfallet. Huset är verkligen en del av landskapet. I huset hör du hela tiden vattenfallet. Det är en del av upplevelsen i huset. Han kände till sin kunds behov mycket väl, och gav familjen en vision och slutligen en lösning som uppfyllde de behoven. Den funktionella men vackra utformningen är fortfarande en källa till inspiration. Huset är fortfarande vackert och tidlöst.
Design är såklart alltid en fråga om personlig smak, men erkänt duktiga designers delar ofta en gemensam värdegrund som inspirerar till innovation och kreativitet. Resultatet blir lösningar som sätter kunden i centrum, och som håller i längden. Det här kan kopplas till kreativitet, mod, att se lösningen från alla håll, till samarbetsförmåga, eller till ett starkt fokus på hur kunden kommer att uppleva slutresultatet.
När vi tillämpar det här i företaget ser vi att allt fler kunder rör sig i samma riktning, i synnerhet när det gäller hur de differentierar sig gentemot konkurrenterna och skapar nytt marknadsutrymme. Ledare med ansvar inom verksamhet och teknik kan bidra till designstyrd verksamhetsomvandling på de här sätten:
Konkurrenskraftig differentiering
  • Ingående identifiera de ogripbara positiva egenskaperna hos konkurrenterna och hur de skapar en upplevelse som stämmer med varumärkesprofilen och en enhetlig varumärkesarkitektur.
  • Bryta ned hoten från befintliga konkurrenter, nya marknadselement, substitut och marknadsförändringar på flera sätt än accepterade fakta, traditionella marknadsundersökningar och finansiella jämförelser, och därigenom hitta potentiella differentieringsmöjligheter.
Nytt marknadsutrymme
  • Se till att du på djupet förstår behoven och önskningarna hos kunder som ligger utanför den befintliga målgruppen för era befintliga produkter och tjänster.
  • Utforska produkter och tjänster som har potential att omforma marknaden.
För att dra nytta av de här möjligheterna ber våra kunder oss om heltäckande och uppdragsrelevant samarbete
Microsoft jobbar på att förbättra traditionella, sekventiella leveransmodeller när det handlar om utkomstens kvalitet och inverkan, samt att minska den totala tiden som skulle ha lagts på att uppnå likvärdiga resultat med en annan metod. Det här innebär att vi hjälper till att skapa nytt värde tillsammans med våra klienter, så att vi förbättrar vår strategiska relevans och ökar driftsättningen av initiativ med hjälp av vår teknik på ett sätt som säkerställer ett mer långsiktigt och värdefullt samarbete. Vi identifierar och definierar tidigare okända och ofta förvånande möjligheter för våra klienter, som nya marknadsområden och direktdifferentiering.
Vi tittar på problemet ur ett affärsperspektiv, ett teknikperspektiv och ett perspektiv som bygger på erfarenheter från tidigare design. Där de här möts hittar vi genombrottsmöjligheter. Det är då vi kan förbättra organisationsvärdena, balansen och strukturen och säkerställa en omvandling som fungerar i längden. Vi använder begreppet "design" därför att det visar på skapande med ett syfte, ambition, kreativitet (innovation) och en vilja att experimentera. Dessutom omfattar det forskning, prototyper, estetik och synpunkter från människor, marknad och företag.
Hur du når en designstyrd verksamhetsomvandling
Microsoft är experter på att anta komplicerade utmaningar och hitta enkla, eleganta och värdefulla lösningar genom beprövade, mångfacetterade tillvägagångssätt. Vi tar bort ineffektiva element och ni slipper kostsamma omarbetningar av sekventiella metoder och analysmodeller. Vi kombinerar vår unika erfarenhet och specialisering med ett oöverträffat teknikutbud. Ta reda på mer genom att besöka vår webbplats om företagsstrategier, eller skicka ett e-postmeddelande till goesph@microsoft.com om du vill kontakta oss direkt.