Owens & Minor: Självfinansierande IT-moderniseringsprojekt

Owens & Minor, Inc. är baserade i Richmond i den amerikanska delstaten Virginia och är en leverantör av medicinsk och kirurgisk utrustning. De administrerar dessutom kontakter mellan andra leverantörer och hälso- och sjukvårdsanläggningar. När företaget behövde flytta sina affärsprogram till en mer kostnadseffektiv plattform migrerade de sin anpassade kod till Windows Server 2008-miljön. Genom att flytta stordatorprogrammen, som affärssystemet, till Windows Server 2008-operativsystemet, Microsoft SQL Server 2008-datahanteringsprogramvaran och serverbaserad maskinvara har företaget skapat en mycket mer kostnadseffektiv plattform för datoranvändande. De får flexibiliteten de behöver och kan anpassa sig när behoven ändras.
Vi pratade med Rick Mears som är vice VD och IT-chef hos Owens & Minor om hur den uppdaterade IT-miljön har inneburit nya möjligheter för företaget.
Hur kan organisationer skapa en flexiblare IT-organisation som klarar snabba förändringar genom att modernisera programutbudet och plattformen?
Mears: När du skapar nya produkter och tjänster är ditt främsta mål dels att öka värdet för befintliga marknader och dels att komma in på nya marknader. Då är det inte en fungerande strategi att bara försöka använda den befintliga, äldre tekniken för alla nya tjänster eller produkter. Å andra sidan är det inte heller bra att implementera nya system för varje ny verksamhet.
Hur drar ditt företag nytta av det moderniserade programutbudet och IT-infrastrukturen?
Mears: Precis som många andra företag vill vi bygga vår verksamhet och våra tjänster så att de fungerar ännu bättre för kunderna. Tekniken måste underlätta det här arbetet. Vår IT-moderniseringsstrategi handlar inte bara om att förbättra det vi gjort tidigare, utan även om att utöka vår kapacitet bortom våra nuvarande marknader. När vi förbättrar våra system ser vi därför till att vi inte bara implementerar en massa fristående nya system som inte hänger samman. Vi jobbar för att uppdatera och förbättra våra förmågor, så att vi kan stötta hela verksamheten konsekvent.
Ett av områdena vi fokuserar på är till exempel huvuddatahanteringen. Vi tittar på all vår befintliga verksamhet samt nya områden som vi tar steget in på, och vi försöker att hålla en konsekvent profil kring kunder, produkter, leverantörer, prissättning och till och med medarbetare. Det här är fem områden där vi vill ha konsekventa data, och inte bara fristående data som inte hänger samman inom företaget. På så sätt får vi en sammanhängande bild av de här områdena, och vi känner att det är viktigt för oss som teknikgrupp. I alla verksamheter finns det risk att datalager skapas för varje verksamhetsprocess, verksamhetsenhet eller avdelning, och att dessa inte hänger samman. Med hjälp av vår huvuddatahantering kan vi undvika det.
Vi investerar dessutom stort i e-handel och bygger webbportaler för våra kunder och leverantörer för att verkligen skapa en mer djupgående integrering med dem och för att förbättra tydligheten i leveranskedjan. Att ha en tydlig leveranskedja hela vägen är mycket viktigt för oss. När vi uppdaterade IT-miljön till Windows Server-plattformen lade vi verkligen en god grund för det här arbetet.
Vilka fördelar ser ni efter att ni har moderniserat IT-miljön, till exempel kostnadseffektivitet?
Mears: En av de saker vi är mest stolta över med vår strategi är att den är självfinansierande. Vi behövde investera kapital, men våra driftskostnader ökar inte. Det beror på att vi har lägre driftskostnader med den nya miljön. Vi sparar fortlöpande eftersom vi migrerat vårt affärssystem från den gamla stordatorplattformen. Microsoft-plattformen är betydligt billigare.
Vi förkortar dessutom tiden det tar att föra ut nya tjänster och produkter på marknaden. Vi kan nu lansera många nya tjänster, exempelvis en logistikverksamhet, på ett kvartal snarare än på ett år.
Hur får en IT-chef med sig övriga ledningen, som VD:n och ekonomichefen, på en IT-moderniseringssatsning?
Mears: Jag tror att nyckeln är att komma ihåg att det alltid kommer att vara ont om pengar för att finansiera driften av IT-system. En av de största fördelarna med vår strategi är vi migrerar från en plattform med dyr total ägandekostnad till en billigare. Vi ökar alltså inte våra löpande driftskostnader. Vi behöver dessutom diversifiera och skapa nya produkter och tjänster och ta oss in på nya kundmarknader. Om du då till samma eller lägre kostnad kan erbjuda teknikplattformar som snabbt tar oss ut på de här marknaderna är det ett ganska lockande erbjudande. Vi visade upp en affärsplan för hur vi skulle kunna göra det här. Lyckligtvis har vi en ledningsgrupp som förstår värdet av teknik och som inte bara tittar på hur de ska kunna spara så mycket som möjligt. Vi förstår hur viktigt IT är för att vi ska kunna fortsätta vara innovativa.
Blir IT en starkare drivande kraft i organisationen om ni moderniserar?
Mears: En modernisering gör det verkligen lättare för oss att arbeta fram nya, innovativa tjänster och produkter som vi anser gör oss till ett bättre företag och som är bättre för kunderna. Vi gå från idé till verklighet mycket snabbare och på ett mycket kostnadseffektivare sätt.