Förändring: Utveckling eller revolution

Här följer ett gästinlägg från Simon Terry som är VD för HICAPS, Australiens ledande hälsovårds- och betalningssystem. Han är en ivrig förespråkare för sociala företag och för att utveckla nya sätt att arbeta på och leda.
Snabb utveckling känns alltid som en revolution. När saker och ting rör sig snabbt framåt och du hela tiden förvånas över och känner dig hotad av den snabba utvecklingen är det lätt att känna att världen håller på att vändas upp och ned. Sociala medier, i synnerhet inom företag, innebär en möjlighet att dra nytta av utvecklingen och förbättra organisationens förmåga att klara den föränderliga arbetsmiljön.
För bara en generation sedan skulle det ha verkat ambitiöst att ge varje medarbetare en egen skrivbordsdator. Nu frågar vi oss hur vi ska klara av en värld som aldrig tar paus, som hela tiden är social, ansluten och där vi får allt större mängder information och analysmöjligheter. Sättet vi jobbar på har förändrats, men på många sätt använder vi administrationsmodeller och utgångspunkter i arbetet som stammar från industrialiseringen.
evolution
Kommer vi att uppleva en utveckling eller en revolution av hur vi hanterar de här förändringarna?
Jag tror att processen förblir en gradvis utveckling. Men det blir en utveckling i uppskruvat tempo, som drivs av människor som ingår i nätverk med delade arbetssätt och framgångar. Sociala medier och sociala verktyg i företag skyndar på informationsutbytet. Det finns en möjlighet att vi står inför en omvälvande förändring. [Länk till min blogg om industriella revolutionen] Om du inte håller dig uppdaterad kommer utvecklingen att kännas som en revolution.
Förändringarna känns också som en revolution när vi stöter på kapacitetsgränserna i våra gamla arbetsmetoder. Framstående tänkare inom ledarskap, som Gary Hamel, frågar sig vad som kommer att hända med ledarskapet i framtiden och om organisationerna kommer att kunna anpassa sig.
Med sociala verktyg för företag ser vi svaret direkt. När vi öppnar återkopplingskanaler och ser verkliga diskussioner där båda deltagare får ge uttryck för sina synpunkter inser vi ofta att vi inte har den kontroll vi tror att vi har när vi använder traditionella ledningstekniker som hierarkier, silor och styrning. Nästan alla organisationer klagar över problem med engagemang, kommunikation, genomförande av strategier, anpassning och andra problem som uppkommer därför att medarbetarna fattar sina egna beslut. Den här typen av små revolter händer hela tiden, men i det fördolda, passivt och utan att det finns ett nätverk av likasinnade. Allt eftersom våra medarbetare blir mer engagerade och motiverade måste vi lämna kontrollen bakom oss och istället bygga syften och sammanhang samt influera och debattera. Vi måste inse att en del av våra gamla modeller inte fungerar så väl som vi tror, och det ändrar ofta vårt utgångsläge dramatiskt.
Om du vill införa de här förändringarna i din organisation krävs ledarskap. Vi behöver ledare som driver på processen, så att vi kan granska miljön, utveckla nya förmågor och styra experimenterandet i det nya sättet att arbeta. Viktigast av allt är att ledarskap krävs om vi ska kunna styra och stötta människor i en tid och en miljö som präglas av omvälvande förändring
Det kan hjälpa att du drar nytta av sociala nätverk
Sociala nätverk i företag kan hjälpa organisationer att följa och dra nytta av de här förändringarna på fem viktiga sätt:
  • Skaffa dig bättre översikt: ju fler människor du använder i organisationen till att skanna av miljön, att hålla ögonen öppna och dela med sig av de förändringar de ser desto mindre troligt är det att du överraskas av de snabba förändringarna. Sociala medier och sociala företagsfunktioner är perfekta verktyg när du vill övervaka miljön i och kring organisationen. Kom ihåg att du har effektiva verktyg som gör det möjligt för människor i organisationen att internt dela något de sett.
  • Nätverka i organisationen: vet du det organisationen vet? Vet medarbetarna hur de hittar information och viktiga kontakter? Världen runt omkring oss består av nätverk. Du måste skapa nätverk i din egen organisation, så att medarbetarna kan ta kontakt med varandra och dela lättare.
  • Skynda på experiment med nya arbetssätt: Vill du förklara och ge bakgrunden till ett experiment? Behöver du hitta frivilliga till ett experiment? Behöver du dela med dig av framgång? Vill du ha in idéer och förslag på förbättring? En engagerad social gemenskap i företaget kan hjälpa dig att skynda på de här uppgifterna.
  • Underlätta för och ge möjligheter till ledare i alla roller: Om du centraliserar beslutsfattandet får organisationen svårt att anpassa sig till förändringarna. Beslutsfattarna får för lite information och sammanhang och det tar för lång tid att svara. Alla typer av sociala medier kan hjälpa dig att utbilda, informera och underlätta för lokala ledare på alla nivåer och underlätta de förändringar som behövs. McKinsey & Company publicerade nyligen den här artikeln, som handlar om några av de förmågor som är viktiga i arbetet [LÄNK]. Förmågor som storytelling, att vara tydlig och att utforma förändringarna i socialare arbetsprocesser är viktigt i den miljö vi nu jobbar i. Alla ledare behöver ha de här förmågorna, men i vårt sociala samhälle blir de så mycket mer framträdande. Vi behöver lära oss hur vi ska fungera effektivt i vår nuvarande miljö och alla relationer.
  • Bygga en öppen, samarbetscentrerad och innovativ kultur: Kultur är det slutliga elementet i strategin. Genom att bygga en öppen, samarbetscentrerad och innovativ kultur klarar organisationen förändringen bättre. Om ni använder Yammer och upprätthåller ett samtal om källorna till och drivkrafterna bakom innovationen och förändringarna i organisationen kan ni skynda på anpassningen.
Organisationerna behöver fatta ett beslut om att förändras, om att följa med i den snabba utvecklingen av arbetet. Med verktyg som Twitter, Linkedin, Facebook och för företag framförallt Yammer blir det lättare för organisationer att klara förändringar. Det handlar framför allt om att engagera hela organisationen och hitta, dela med sig av och ge synpunkter på förändringarna. Annars kanske ni plötsligt står där, omkörda av alla, och bara undrar vad som hände.