Fyra fördelar med sociala verktyg för företag och fem sätt att börja använda dem

Anställda använder mobila enheter i verksamheten. Kontor utspridda runtom i världen. Mer ostrukturerat arbete än någonsin tidigare.
Det råder inga tvivel om att omfattningen och tempot i affärsvärlden har förändrats drastiskt. För att hänga med måste organisationer använda nya sätt att utnyttja de anställdas idéer och hålla kontakten med kunder, partner och leverantörer. Sociala verktyg för företag är en ny plattform för just den saken.
En Microsoft-undersökning visade nyligen att många företag helt enkelt inte förstår affärsfördelarna med sociala verktyg och hur de ska komma igång. På bilderna som följer kan du lära dig mer.
110
I Microsoft-undersökningen sa 51 procent av de som svarade att de skulle vilja vara mer inblandade i företagets beslut om verktyg och teknologier. Anställda vill känna att de har något att säga till om, att deras arbete uppmärksammas och att de kan bidra till företagets framgångar. Sociala verktyg för företag kan göra de anställda mer engagerade genom att hierarkier plattas ut och organisationsbarriärer bryts ned så att människor får en plattform för det värde de bidrar med till företaget. De gör det lättare att driva igenom förändringar och man får ett forum för erkännanden och en större medvetenhet och bättre anpassning inom organisationen.
Förbättra de anställdas engagemang
27 maj 2013
I Microsoft-undersökningen sa 51 procent av de som svarade att de skulle vilja vara mer inblandade i företagets beslut om verktyg och teknologier. Anställda vill känna att de har något att säga till om, att deras arbete uppmärksammas och att de kan bidra till företagets framgångar. Sociala verktyg för företag kan göra de anställda mer engagerade genom att hierarkier plattas ut och organisationsbarriärer bryts ned så att människor får en plattform för det värde de bidrar med till företaget. De gör det lättare att driva igenom förändringar och man får ett forum för erkännanden och en större medvetenhet och bättre anpassning inom organisationen.

När vissa människor definierar “sociala nätverk” tänker de på chatt med vänner och information om vad de åt till lunch. Även om det är sant i personliga sociala miljöer har sociala verktyg för företag kraften att förändra hur människor kommunicerar, delar information och får sitt arbete utfört.
Det är viktigt att börja i liten skala och använda sociala verktyg på ett målinriktat sätt där de kan ge omedelbart värde för att sedan bygga vidare på framgångarna och utöka användningen. Det är också mycket viktigt att cheferna lyssnar på de personer som använder tekniken för att se vad som fungerar och vad som inte gör det.