En global undersökning i 32 länder visar att de anställdas aptit för sociala verktyg ökar

En global undersökning i 32 länder visar att de anställdas aptit för sociala verktyg ökar, även om det innebär att de spenderar egna pengar och bryter mot organisationens policy när de använder tekniken.
Nästan hälften av de anställda svarade att sociala verktyg ökar deras produktivitet, men över 30 procent av företagen undervärderar värdet av dessa verktyg och begränsar ofta användningen. enligt ny Microsoft-forskning som publiceras idag.
På uppdrag av Microsoft Corp. genomförde Ipsos undersökningen bland 9 908 IT-anställda i 32 länder. Den visade också att 39 procent av de anställda tycker att det inte samarbetas tillräckligt på deras arbetsplatser och 40 procent tror att sociala verktyg ger bättre samarbete. Mer överraskande var att 31 procent sa att de är villiga att spendera egna pengar på att köpa sociala verktyg.
“De anställda har sedan länge tagit med sig sina egna enheter till arbetsplatsen, men nu tar de i allt högre grad även med sig sina tjänster”, säger Charlene Li, grundare av och analytiker på Altimeter Group, ett företag som studerar sociala media och andra tekniktrender. “De anställda vill arbeta annorlunda, med verktyg som känns modernare och mer uppkopplade, men de reflekterar också över hur de interagerar i privatlivet. Sociala verktyg för företag representerar ett nytt sätt att arbeta på och organisationer som utnyttjar dessa verktyg förbättrar samarbetet, snabbar upp kundkontakterna och skapar konkurrensfördelar.”
Undersökningen upptäckte också tydliga skillnader mellan länder, sektorer och kön och deras samband med produktivitet, samarbete och de kommunikationsverktyg som används på dagens arbetsplatser.
Regioner
  • Anställda i Asien-Stillahavsregionen var de som mest kopplade större produktivitet till ökad användning av sociala verktyg, följt av Latinamerika och Europa. Anställda i Latinamerika var de som i störst utsträckning ansåg att sociala verktyg ledde till bättre samarbete på arbetsplatsen, följt av Asien-Stillahavsregionen och Europa.
  • En större andel anställda i Latinamerika och Asien-Stillahavsregionen använder sociala verktyg, och oftare än andra. Däremot har man i Nordamerika och Europa varit långsammare när det gäller att börja använda sociala verktyg.
Sektorer
  • De som arbetar med finansiella tjänster samt statsanställda är de som oftast säger att företaget begränsar deras användning av sociala verktyg, troligen på grund av att dessa sektorer är hårt reglerade.
  • Dessutom säger de som arbetar med finansiella tjänster (74 procent) och anställda inom offentlig sektor (72 procent) oftare än anställda inom andra områden att dessa begränsningar beror på oro för säkerheten, medan de som arbetar inom detaljhandel (59 procent) och rese- och hotellbranschen (57 procent) oftare nämner produktivitetsförluster.
Kön
  • Män säger oftare än kvinnor att sociala verktyg ger högre produktivitet på arbetsplatsen.
  • Kvinnor säger oftare än män att företaget begränsar deras användning av sociala verktyg.
  • Män säger oftare än kvinnor att dessa begränsningar beror på oro för säkerheten, medan kvinnor oftare skyller på produktivitetsförluster.
“Precis som e-post ökade tempot på företagen under 90-talet kommer sociala verktyg för företag att driva fram större flexibilitet och fler förändringar på 2000-talets arbetsplatser”, säger Kurt DelBene, president, Microsoft Office Division. “När vi tittar framåt på hur samarbete och kommunikation fortsätter att utvecklas tror vi att de verktyg som används idag – e-post, snabbmeddelanden, röst, videokonferenser, sociala media – kommer att smälta samman och integreras i program som kommer att snabba upp samarbetet och verkligen förändra hur vi arbetar.”
Microsoft ser sociala verktyg för företag som en fiber som sammankopplar alla samarbetsverktyg inom en verksamhet, inte som en separat webbplats eller app som måste läggas in i den anställdas dagliga blandning av aktiviteter. I takt med att företag börjar använda sociala verktyg som Yammer, Microsoft Office 365, Microsoft Lync och Microsoft Dynamics CRM för att samarbeta, dela filer och kommunicera såväl utanför som inom sina organisationer utnyttjar de fördelarna med ökat gruppsamarbete, större engagemang från de anställda, en sammankopplad organisation och den flexibilitet som krävs för att reagera snabbt och vaket på förändringar och krav som ställs på verksamheten. Om de används på rätt sätt kan sociala verktyg för företag ge betydande affärsvärde genom att förbättra hur de anställda kopplar upp sig, delar information och samverkar mellan grupper och länder, och även utanför brandväggar med kunder, leverantörer och andra viktiga relationer.
“Sociala verktyg som Yammer har bidragit till att omvandla Reds Robins nästan 30 000 anställda utspridda i 44 stater till en tätare sammanknuten arbetsstyrka som är helt fokuserad på gruppmedlemmarnas och gästernas tillfredsställelse”, säger Chris Laping, senior vice president för Business Transformation och Chief Information Officer på Red Robin. “Och vad som är ännu viktigare är att det bidrar till att säkerställa att vi når vår arbetsstyrka – 87 procent tillhör generation Y – på rätt sätt för utbildning och engagemang eftersom de vill kommunicera via sociala verktyg och mobilt.” Mer information om Microsofts undersökning finns på http://www.microsoft.com/en-us/news/presskits/enterprisesocial. Microsoft bjuder också in till deltagande i den konversation om sociala verktyg som äger rum på Twitter. På “The Worldwide Water Cooler” – http://www.theworldwidewatercooler.com – kan deltagarna besvara frågor och dela med sig av sina tankar via Twitter direkt från sajten.
Om undersökningen
Det här är några av resultaten från en Ipsos-undersökning bland IT-anställda (definierade som förvärvsarbetande vuxna som arbetar på ett företag med minst 100 anställda som använder stationär eller bärbar dator, surfplatta eller smartphone under minst 75 procent av arbetstiden) som utfördes online under tiden 25 mars till 24 april 2013. Totalt 9 908 intervjuer utfördes i 32 länder. Alla undersökningar kan innehålla olika typer av fel, inklusive, men inte begränsat till, täcknings- och mätfel.