Yammer utgör en vital del av vår förvandling till det nya Tyco

play-button
Tyco omvandlas med Yammer
Tycos produkter och lösningar skyddar nästan 3 miljoner kommersiella, statliga och privata kunder, inklusive 300 flygplatser och över 1 000 000 brandmän runtom i världen. Företaget, som är baserat i Princeton, New .Jersey, USA, har genomgått en omfattande omstrukturering och gått från ett konglomerat av holdingföretag till ett förenat globalt företag med över 69 000 anställda på 1 000 platser i nästan 50 länder. Det som Tyco kallar Dag Ett för det nya företaget inträffade i september 2012, då de börsnoterades som världens största brand- och säkerhetsföretag.