Enterprise Strategy - Microsoft Services för stora företag

Microsofts Enterprise Strategy-tjänster hjälper ert företag att optimera verksamhetsnyttan utifrån ett strategiskt perspektiv på it.

Enterprise Strategy Foundation

Med konsulttjänsten Enterprise Strategy Foundation drar ni full nytta av företagets licensavtal från Microsoft. Tjänsterna synkroniseras med organisationens verksamhetsmål och syftet är att uppnå största möjliga verksamhetsnytta av inköpta it-tjänster och produkter från Microsoft. I tjänsten ingår en strategikonsult, som med hjälp av vårt nätverk Enterprise Strategy och Enterprise Strategy-biblioteket kan leverera en mängd tjänster ur Enterprise Strategy-portföljen.

Det här ingår när ni genomför processen under konsultavtalet Enterprise Strategy Foundation:

  • En strategikonsult på halvtid under ett år, som bistår med rådgivning om hur man kan använda it på ett offensivt sätt för att nå de mål som är uppsatta för verksamheten. Konsulten hjälper också företag och organisationer att etablera en samsyn kring strategisk it-planering inom hela it-organisationen, för att öka it-lösningarnas konsolideringsgrad.

  • En omfattande initial kartläggning av it-användandet inom företaget eller organisationen, som används för att skapa ett prioriterat förändringsprogram. Kartläggningen inkluderar allt från omvärldsfaktorer till verksamhetsmål och väger även in tekniska möjligheter och funktioner.

  • Hjälp med att skapa en arkitektur som beskriver nyttan med it utifrån ett verksamhetsperspektiv.

Enterprise Strategy Portfolio

Med konsulttjänsten Microsoft Enterprise Strategy Portfolio får ni en strategikonsult som kan leverera en mängd olika tjänster – exempelvis planering för framtida it, arkitektur och workshops. Konsulten hjälper er att optimera användningen av Microsofts produkter och lösningar.

Med Enterprise Strategy Portfolio får du bland annat:

  • • En strategikonsult på halvtid under tre år

  • • En 360 Assessment and Service Delivery-plan

  • • Fyra workshops

  • • Strategiska fördelar

  • • Customer Connection Programs

  • • Tillgång till ett globalt nätverk med experter - the Enterprise Network

  • • Användning av intellectual property (IP) från Enterprise Strategy-biblioteket

Kontakta oss

Mattias Haesert

Mattias Haesert
Chef för Microsoft Consulting Services
mattias.haesert@microsoft.com

Thorbjörn Wennerström
Försäljningschef för storkund, privat sektor
thorw@microsoft.com

Henrik Wahlgren
Försäljningschef för offentlig sektor samt små och medelstora företag
henrik.wahlgren@microsoft.com

Kundreferenser

Malmö stad-logga

Så får Malmö stad full nytta av sina it-tjänster
Med hjälp av Enterprise Strategy Foundation får Malmö stad ut det mesta av sina licensavtal från Microsoft. Läs mer »