กิจกรรมและการถ่ายทอดทางเว็บ


     Work like a network
Work like a network
30 July 2014, 10:00 – 10:30AM
Join us as we discuss the role of IT and business leaders in delivering Enterprise Social.
Key takeaways:
 • Why social for enterprise
 • How to work like a network
 • Demo of Enterprise Social capabilities in Yammer and Office 365
 • Hear customer stories from Esquel, Nationwide

ปฏิทินกิจกรรม

 กรกฎาคม, 2014--ธันวาคม, 2014 

JUY2013

AUG2013

SEPT2013

OCT2013

เรียงตาม:

แนวโน้ม

ชนิดกิจกรรม

 • In Person Event
 • Online Event
 • On Demand Event

สถานที่จัดกิจกรรม

 • Online