“ยิงปืนนัดเดียวได้นก 3 ตัว”

การตัดสินใจใช้ระบบคลาวด์กำลังเปลี่ยนย้ายจากความเชี่ยวชาญทางเทคนิคไปสู่ความเชี่ยวชาญในธุรกิจเชิงกลยุทธ์
เหตุผลประการหนึ่งที่ผมชื่นชอบบทบาทของตนเองที่ Avanade ก็เพราะผมได้มีโอกาสพูดคุยหารือกับลูกค้ารายสำคัญๆ ว่า การเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีซึ่งเป็นจุดเปลี่ยน (เช่น ระบบคลาวด์) จะสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นกับธุรกิจและกลยุทธ์ด้านไอทีของพวกเขาได้อย่างไร อย่างไรก็ตาม ค่อนข้างหาได้ยากที่ลูกค้าจะรับมือกับแนวโน้มเหล่านี้แบบแยกจากกัน แนวโน้มเหล่านี้กำลังถูกมองว่ามีการดำเนินมาบรรจบกันและเชื่อมโยงกันอย่างแน่นหนาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนถึงระดับที่หากจะแยกปฏิบัติแบบเป็นเอกเทศ ก็จะเกิดการพูดคุยกันแม้แต่ในส่วนที่เกี่ยวกับ คำจำกัดความ ของคำศัพท์นี้
ตามปกติแล้ว การมีส่วนร่วมของลูกค้ามักเกี่ยวข้องกับการช่วยพวกเขาออกแบบโปรแกรมที่ทรงประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการทำงานในรูปแบบใหม่ (ทั้งกระบวนการทางธุรกิจและการมีส่วนร่วมของพนักงาน/ลูกค้า) ดังนั้น จึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ที่การสนทนาเช่นนี้จะนำไปสู่การพูดถึงว่า แนวโน้มใหญ่ที่มีผลสั่นสะเทือนวงการนั้นเป็นอย่างไร และองค์กรจำเป็นต้องเอาใจใส่เรื่องใดบ้างในเวลาที่พิจารณาถึงกลยุทธ์ด้านไอที
แม้ว่าจะมีการพูดคุยหารือกันถึงแง่ของความหมายของคำ รวมทั้งคำศัพท์แต่ละคำนั้นบ่งชี้ถึงสิ่งใดบ้าง แต่ก็มีความเห็นพ้องที่เป็นเอกฉันท์ร่วมกันเกี่ยวกับสี่แนวโน้มดังต่อไปนี้:
  • การนำไอทีมาปรับใช้ภายในองค์กร
  • Big Data
  • การทำงานร่วมกันทางสังคม
  • ระบบคลาวด์
อันที่จริงแล้ว ไม่ถูกต้องนักที่จะกล่าวว่า มี 4 แนวโน้มที่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กรสมัยใหม่ เพราะมีสาม แนวโน้ม ที่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และมีหนึ่ง ความสามารถ ที่ทำให้ความเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นได้ ผมจะอธิบายด้วยภาพประกอบด้านล่างนี้ Four Trends
เมื่อพิจารณาร่วมกับข้อเท็จจริงที่ว่า ผู้ให้บริการระบบคลาวด์รายใหญ่ได้สร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งอย่างแน่นหนาที่สามารถรองรับผู้ใช้ได้หลายล้านรายแทนที่จะเป็นหลายพันราย ผนวกกับที่โดยทั่วไปแล้ว ศูนย์ข้อมูลของพวกเขายังมีความก้าวล้ำในแง่ของค่า PUE (ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน) ทำให้ทราบว่า การใช้ระบบคลาวด์นั้นมีประโยชน์เพิ่มเติมในแง่ของการเพิ่มความเสถียรของบริการโดยรวมสำหรับองค์กรต่างๆ และความสามารถในการตอบสนองต่อเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมของสังคม
ด้านล่างนี้เป็นผังที่แสดงแนวโน้มอันหลากหลาย และแสดงให้เห็นว่าระบบคลาวด์ช่วยให้แนวโน้มเหล่านี้เป็นจริงได้อย่างไร
ระบบคลาวด์ การนำเทคโนโลยีส่วนบุคคลมาปรับใช้ภายในองค์กร Big Data การทำงานร่วมกันทางสังคม
มีบริการในทุกที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบเปิด ผู้ใช้สามารถทำงานได้ทุกที่ที่ต้องการ เพราะรองรับการทำงานแบบเคลื่อนที่สูง สามารถจัดเตรียมตัวดึงข้อมูลได้โดยตรงจากอุปกรณ์การสร้าง OI ไปยังคลังวิเคราะห์ข้อมูลในระบบคลาวด์ เมื่อผนึกพลังร่วมกับการนำเทคโนโลยีส่วนบุคคลมาปรับใช้ภายในองค์กร ผู้คนจะสามารถจัดเก็บและแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันได้อย่างน่าเชื่อถือในลักษณะแบบในเวลาจริงมากยิ่งขึ้น
มีความยืดหยุ่นสูงโดยที่มีขนาดในการใช้งานที่ไร้ขอบเขตจำกัด ความต้องการมีความยืดหยุ่นและสามารถมอบการสนับสนุนได้อย่างรวดเร็ว ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง (เอกสาร/อีเมล/รูปภาพ เป็นต้น) คิดเป็น 60-80% ของทรัพยากรข้อมูลทั้งหมดภายในองค์กร โดยปกติแล้ว จะเติบโตแบบ YOY (เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า) 27%-33% ขนาดที่ได้มาช่วยให้ผู้ใช้สามารถเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลได้เพิ่มขึ้นมาก ตลอดจนรวบรวมองค์ความรู้ และผนวกเข้าด้วยกันเพื่อค้นพบวิธีการทำงานในรูปแบบใหม่
ค่าใช้จ่ายตามจริงต่อการใช้ เมื่อผนวกรวมกับคุณสมบัติของขนาดที่ใหญ่ การคิดราคาตามการใช้งานจริงจึงทำให้ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการริเริ่มใหม่อยู่ในระดับต่ำหรือไม่มีเลย ดังนั้น จึงส่งผลให้มีการขับเคลื่อนตลาดสำหรับไอทีอย่างมีประสิทธิภาพในลักษณะที่เหมาะกับจุดประสงค์และมีความสิ้นเปลืองน้อยลงมาก สามารถทำงานได้เพิ่มมากขึ้นกับชุด Big Data เนื่องจากมีความสามารถในการได้มาซึ่งพื้นที่จัดเก็บขนาดใหญ่/การประมวลผลเพื่อจุดประสงค์การทำงาน แล้วจึงค่อยลดขนาดลงมาหลังจากนั้น
สำหรับข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง ความต้องการสามารถเพิ่มขึ้นจนถึงระดับที่ค่าใช้จ่ายในการใช้งานที่เล็กน้อยนั้นเท่ากับค่าส่วนเพิ่มของข้อมูลที่มีมูลค่าต่ำสุด แล้วจึงเปลี่ยนแปลงเมื่อจำเป็นได้
แทนที่จะ “ก้าวกระโดดครั้งใหญ่อยู่ในความมืดมน” ไปสู่งานคอมพิวเตอร์ทางสังคมซึ่งมีบางรายที่ประสบความสำเร็จ และบางรายต้องหยุดชะงัก องค์กรสามารถนำทางยวดยานที่มากมายหลากหลายไปสู่งานคอมพิวเตอร์ทางสังคม และปล่อยให้พลังของกลไกของตลาดสร้างความสำเร็จที่สูงที่สุดได้
ค่าใช้จ่ายที่ต่ำมากช่วยส่งเสริมการประหยัดในวงกว้างมาก สามารถจัดทำโครงการริเริ่มใหม่ๆ ในระดับราคาที่สามารถทำได้ ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นเนื่องจากเมื่อมีการประมวลผลข้อมูลเพิ่มมากขึ้นจะทำให้องค์กรได้รับความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น เพิ่มและขยายขอบเขตการทำงานร่วมกันทางสังคม
ไม่ว่าแนวโน้มหลักแนวใดก็ตามที่มาเป็นอันดับหนึ่งในความเห็นของคุณ แต่การสร้างกลยุทธ์ที่มีความสอดคล้องซึ่งช่วยปรับปรุงการให้บริการในระบบคลาวด์ได้เป็นอย่างดีจะเป็นรากฐานสำคัญในการเก็บเกี่ยวประโยชน์สูงสุดจากแนวโน้มเหล่านั้น และยังจะมีประโยชน์เสริมในการสนับสนุนแนวโน้มใหญ่อื่นๆ ที่สำคัญอีกด้วย