นวัตกรรมเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ
นวัตกรรมเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ
การที่จะสามารถแข่งขันในโลกปัจจุบันที่ไม่หยุดนิ่งและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้นั้น องค์กรจะต้องส่งเสริมวัฒนธรรมของการสร้างนวัตกรรมตั้งแต่ภายในองค์กร ความจำเป็นที่จะต้องมีนวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงสินค้าและบริการของคุณเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงกระบวนการภายในและรูปแบบธุรกิจด้วย คำว่า 'นวัตกรรมที่มีความสำคัญ' นี้ มิใช่เป็นเรื่องของการประดิษฐ์คิดค้นเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการสนับสนุนประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร โดยการส่งเสริมการเติบโตของรายได้หรือสร้างประสิทธิภาพใหม่ๆ เพื่อทำให้ธุรกิจของคุณแข่งขันได้มากยิ่งขึ้น เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญอย่างมากในกระบวนการนี้ และเราสามารถช่วยให้คุณนำเทคโนโลยีไปใช้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและสนับสนุนนวัตกรรมในธุรกิจของคุณ
ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรม
ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรม
ให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในสังคมแห่งการแบ่งปันความคิด รับฟังลูกค้า และติดตามปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งส่งผลต่อการกำหนดรูปแบบวิธีการทำงานของเรา ความสัมพันธ์เหล่านี้จะช่วยส่งเสริมนวัตกรรมที่เป็นไปอย่างรวดเร็วตลอดทั้งองค์กรของคุณ
สร้างรูปแบบธุรกิจใหม่และสร้างกระแสรายได้
Tony Scott: The CIO and its role on innovationClick to play!
Tony Scott: The CIO and its role on innovation
How Revlon innovatesClick to play!
How Revlon innovates
ING Direct Australia fosters innovative environmentClick to play!
ING Direct Australia fosters innovative environment
Innovation for GrowthClick to play!
Innovation for Growth
New Ways to drive top line growthClick to play!
New Ways to drive top line growth