Yammer มีบทบาทสำคัญต่อการพลิกโฉม Tyco สู่รูปแบบใหม่

Yammer มีบทบาทสำคัญต่อการพลิกโฉม Tyco สู่รูปแบบใหม่play-button
การพลิกโฉม Tyco ด้วย Yammer
ผลิตภัณฑ์และโซลูชันต่างๆ ของ Tyco มอบการปกป้องให้แก่ลูกค้าที่เป็นผู้ค้า รัฐบาล และลูกค้าครัวเรือนเกือบ 3 ล้านราย รวมทั้งสนามบิน 300 แห่ง และพนักงานดับเพลิงมากกว่า 1,000,000 คนทั่วโลก บริษัท Tyco ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองพรินซ์ตัน รัฐนิวเจอร์ซีย์กำลังดำเนินกระบวนการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ โดยเปลี่ยนจากการเป็นเครือบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไปเป็นองค์กรที่รวมเป็นหนึ่งเดียวทั่วโลก มีพนักงานมากกว่า 69,000 คน และมีสำนักงาน 1,000 แห่งในเกือบ 50 ประเทศ Tyco ถือว่าวันแรกของการเริ่มต้นบริษัทใหม่ คือ เดือนกันยายน 2012 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่บริษัทประกาศเปิดตัวต่อสาธารณชนในฐานะบริษัทด้านอัคคีภัยและการรักษาความปลอดภัยที่ใหญ่ที่สุดของโลก