ปฏิวัติด้วยเครือข่ายสังคม

วัฒนธรรมใหม่ๆ และการปรับตัวให้เข้ากับสังคมเกิดขึ้นทั้งในกลุ่มของผู้บริโภคและองค์กร ลูกค้ามีการทำงานร่วมกัน แลกเปลี่ยนข้อมูล และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ พนักงานต้องการที่จะได้พบและพูดคุยกับเพื่อนพนักงานด้วยกัน และสร้างคุณค่าใหม่ๆ ภายในองค์กรแบบดั้งเดิม เมื่อข้อมูลทางสังคมกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือและกระบวนการทางธุรกิจ คุณก็จะกลายเป็นองค์กรที่มีการเชื่อมต่อและมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ผลักดันให้มากยิ่งขึ้นจะช่วยให้ได้รับความร่วมมือจากภายนอกที่ทรงประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นำความสามารถของเครือข่ายสังคมมารวมกันผ่านทางระบบเครือข่าย การทำงานร่วมกัน อีเมล การสื่อสารแบบรวม และแอปพลิเคชันทางธุรกิจ เพื่อสร้างวิธีการใหม่ๆ ที่จะติดต่อกับลูกค้า

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

มอบชุดเครื่องมือทางสังคมแบบเบ็ดเสร็จที่ครอบคลุมจากภายใน

มีส่วนร่วมกับลูกค้าและคู่ค้าภายในเครือข่ายสังคมของธุรกิจและของผู้บริโภค ซึ่งช่วยให้ผู้คนสามารถเชื่อมต่อธุรกิจของตนเข้ากับชีวิตส่วนตัว รวมถึงสร้างวิธีการใหม่ๆ ในการทำงานและการทำงานร่วมกัน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

รักษาความปลอดภัยและจัดการเครือข่ายสังคมในแพลตฟอร์มที่มีการเชื่อมต่อเพียงแห่งเดียว

เครือข่ายสังคมต้องเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มที่มีการเชื่อมต่อ ซึ่งไอทีสามารถอาศัยเพื่อจัดการและรักษาความปลอดภัยได้ ผู้นำธุรกิจก็ได้รับประโยชน์จากแพลตฟอร์มที่มีการเชื่อมต่อเช่นกัน เนื่องจากหมายความว่าผู้ใช้จะมีข้อมูลประจำตัวเดียวและมีการแสดงออกผ่านเครื่องมือส่วนตัว รวมถึงผู้นำยังสามารถเชื่อมต่อการวิเคราะห์เครือข่ายสังคมกับข้อมูลทางธุรกิจอื่นๆ เพื่อข้อมูลเชิงลึกที่ทรงประสิทธิภาพ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
NEXT:

ปฏิวัติองค์กรของคุณ

การใช้เทคโนโลยีที่เชื่อมต่ออย่างแพร่หลายในทุกวันนี้ได้เปลี่ยนแปลงความคาดหวังของลูกค้าไปอย่างมากมาย และมอบโอกาสในการแข่งขันด้วยแนวทางใหม่ๆ ให้กับบริษัททั้งหลาย ตอนนี้แทบทุกองค์กรกำลังเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่ธุรกิจแบบดิจิทัล Microsoft สามารถช่วยให้คุณเป็นองค์กรที่นึกถึงลูกค้าอยู่ตลอดเวลาและตอบสนองฉับไวยิ่งขึ้นได้