แผน: กลยุทธ์องค์กร

เพื่อช่วยให้คุณตระหนักถึงคุณค่าที่เต็มเปี่ยมของการลงทุนด้านเทคโนโลยีในปัจจุบันและในอนาคต และเพื่อให้แน่ใจว่าการลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามเป้าหมายทางธุรกิจของคุณโดยตรง บริการ Microsoft จึงมอบบริการด้านกลยุทธ์และการวางแผนระดับมืออาชีพที่มุ่งเน้นไปที่การผลักดันผลลัพธ์ทางธุรกิจผ่านการใช้งานเทคโนโลยี โปรแกรมกลยุทธ์ระดับองค์กรของ Microsoft คือแนวคิดทางโปรแกรมที่ประกอบด้วยการจัดการระบบเป็นกลุ่ม (Orchestration), กลยุทธ์และการวางแผน, สถาปัตยกรรม, ไอที และบริการที่เอื้อต่อการทำธุรกิจ

คุณค่าที่คุณจะได้รับ

ด้วยโปรแกรมกลยุทธ์ระดับองค์กร เราสามารถช่วยให้คุณ:
 • สร้างสรรค์นวัตกรรมโดยช่วยให้คุณมองเห็นโอกาสในการใช้เทคโนโลยีเป็นวิธีหนึ่งในการผลักดันเป้าหมายที่กำหนดไว้ เช่น การลดต้นทุนโครงสร้างพื้นฐาน หรือการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
 • เร่งให้เกิดผลลัพธ์เร็วขึ้นด้วยการลดเวลาการสร้างมูลค่าเมื่อคุณลงทุนในโซลูชัน
 • เพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนด้านเทคโนโลยีในผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ให้ได้สูงสุด
 • เพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายที่กำหนด โปรแกรมประกอบด้วย:
 • ทีมงานสถาปนิกระดับอาวุโสที่ทุ่มเททำงาน
 • การเชื่อมโยงระดับลึกกับเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของ Microsoft
 • ข้อมูลที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งแนวทางปฏิบัติสำหรับการวิจัยและอุตสาหกรรม
 • การเข้าถึงข้อมูลโดยสังเขป, เวิร์คช้อป และฟอรั่มสถาปนิก

วิธีการของเรา

เราจะเข้าไปมีส่วนในการนำเสนอเครื่องมือและวิธีปฏิบัติในทางธุรกิจที่ช่วยในการผลักดันให้เกิดผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดำเนินการอยู่ในทันทีในขอบเขตต่อไปนี้:
 • การจัดการระบบเป็นกลุ่ม (Orchestration) - เรามีวิธีการที่ครอบคลุมในการวางแผน, จัดส่ง, จัดหาทรัพยากร และติดตามผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับแง่มุมการดำเนินงานของธุรกิจ พร้อมแผนธุรกิจระดับสูง
 • กลยุทธ์และการวางแผน - เราช่วยสร้างแผนการจัดการทางกลยุทธ์สำหรับการลงทุนในแพลตฟอร์มของ Microsoft ที่ผสานรวมธุรกิจเข้ากับข้อบังคับด้านไอทีเพื่อช่วยชี้แนะการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนที่สามารถให้ “ผลสำเร็จที่รวดเร็ว” และช่องทางการวาง “เดิมพัน” สำหรับอนาคต
 • สถาปัตยกรรม - เราช่วยคุณพัฒนาโปรแกรมสถาปัตยกรรมที่ยั่งยืนที่จะช่วยทำให้แผนการจัดการด้านไอทีของคุณสอดคล้องกับของ Microsoft ซึ่งจะช่วยให้คุณสร้างความก้าวหน้าให้กับธุรกิจ ข้อมูล การใช้งานร่วมกัน และองค์ประกอบโซลูชันของสถาปัตยกรรมขั้นสูงในขณะที่เทคโนโลยีใหม่ๆ กำลังรุดหน้า
 • วิธีการปฏิบัติทางธุรกิจ - เราจะช่วยคุณกำหนดวิธีการปฏิบัติทางธุรกิจและไอทีที่เหมาะสมเพื่อ "ทำงานตามแผน" ที่คุณมี "แผนการทำงาน" อยู่แล้วในขณะนี้ ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงการจัดการ, การส่งเสริมการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพสูงสุด, การจัดการสิทธิประโยชน์ และการฝึกอบรมพนักงาน
โปรแกรมกลยุทธ์ระดับองค์กรยังมอบแนวทางสำหรับปัญหาเฉพาะด้าน หรือโอกาสที่คุณจะจัดการแก้ไข

แหล่งข้อมูล