Enterprise Newsletter | ฉบับเดือนพฤษภาคม

Editor Talk

หลังจากผ่านพ้นเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา หลายๆท่านคงจะได้เห็นถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของตลาดการค้าของไทย ไม่ว่าจะเป็น ภายในประเทศเอง ภายในเขตเศรษฐกิจอาเซียน หรือ ตลาดโลก การจัดเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรของเรา ให้สามารถรองรับการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนและมั่นคงนั้น จึงเป็นเรื่องที่หลายองค์กร ได้นำมาเป็นนโยบายหลักในปีนี้

ในมุมของการใช้งานเทคโนโลยีนั้น ระบบปฏิบัติการ หรือ แอพพลิเคชั่น บางตัวอาจจะเป็นเทคโนโลยีที่มีอายุเกิน 10 ปี เช่น ระบบปฏิบัติการ Windows XP หรือ Microsoft Office 2003 ซึ่งโปรแกรมเหล่านี้กำลังจะหยุดการให้บริการสนับสนุนลงในปีหน้า ดังนั้นการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปทดแทนของเดิมจึงเป็นสิ่งจำเป็น และจากที่การนำเทคโนโลยีใหม่ๆไปใช้ในองค์กรนั้นอาจจะมีความยากหรือง่ายแตกต่างกันไป ไมโครซอฟท์จึงมีโปรแกรมที่จะช่วยให้ข้อมูลที่จำเป็น รวมถึงร่วมมือกับคู่ค้าของไมโครซอฟท์เพื่อให้คำแนะนำหรือช่วยเหลือลูกค้าได้ตามความต้องการ

ร่วมงานสัมมนา “Modernize Your Workspace”
อ่านเพิ่มเติมและลงทะเบียนร่วมงานสัมมนา คลิกที่นี่

Microsoft News

7 มีนาคม 2556 กรุงเทพฯ
จัดงาน ‘The new Office Experience Day’ โชว์ประสิทธิภาพชุดโปรแกรม The new Office สำหรับองค์กรธุรกิจ รายละเอียดเพิ่มเติม
12 มีนาคม 2556 กรุงเทพฯ
ผู้บริหารระดับสูงของไมโครซอฟท์ ประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค ร่วมแสดงความยินดีกับ มร.ฮาเรซ คูบจันดานิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด รายละเอียดเพิ่มเติม
คุณสมบัติใหม่ด้าน BI
ใน SharePoint Server 2013

ระบบการทำธุรกิจอย่างชาญฉลาด หรือ Business Intelligence (BI) ใน SharePoint 2013 ให้เครื่องมือ BI ที่ครบวงจรซึ่งผนวกเข้ากับแอพพลิเคชั่นใน Microsoft Office และเทคโนโลยีอื่นๆ ของไมโครซอฟท์ได้ เป็นอย่างดี

กรณีศึกษา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

Microsoft System Center - Service Manager มีเพียงช่วยให้ทีม IS ของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้รับความพึงพอใจจากผู้ใช้มากขึ้นเท่านั้น

กรณีศึกษา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

Microsoft System Center - Service Manager มีเพียงช่วยให้ทีม IS ของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้รับความพึงพอใจจากผู้ใช้มากขึ้นเท่านั้น

โซลูชั่น Microsoft BI ช่วยเพิ่ม
ใน SharePoint Server 2013

โซลูชั่นธุรกิจอัจฉริยะ หรือ BI (Business Intelligence) จากไมโครซอฟท์ คือ เครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพ ที่จะช่วยตอบโจทย์ให้สถานบริการด้านสุขภาพด้วยระบบ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในหลายมิติ

Lync Server 2013: เชื่อมโยงกับ
Microsoft Lync

มีแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดที่สามารถช่วยให้คุณ และองค์กรของคุณได้รับประโยชน์สูงสุดจาก Microsoft Lync