คู่ค้าองค์กร

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองพร้อมมอบโซลูชันที่เชื่อถือได้

Doing Business Together: เข้าร่วมกับองค์กรจำนวนมากที่ไว้วางใจเครือข่ายคู่ค้าทั่วโลกของ Microsoft เพื่อเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรผ่านการปรับปรุงและการปฏิรูประบบธุรกิจ

Global Partners to คู่ค้าองค์กร

เครื่องมือค้นหาคู่ค้า
มุ่งเน้นอุตสาหกรรม:
select industry...
 • เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
 • สถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการก่อสร้าง
 • การศึกษา
 • บริการทางการเงิน
 • ทั่วไป - ใช้กับทุกตัวเลือก
 • หน่วยงานราชการ
 • บริการทางสาธารณสุข
 • โฮสติ้ง
 • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • อุตสาหกรรมการผลิต
 • สื่อและความบันเทิง
 • องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร
 • บริการระดับมืออาชีพ
 • ธุรกิจค้าปลีก
 • การโทรคมนาคม
 • การขนส่ง
 • สาธารณูปโภค
มุ่งเน้นโซลูชัน:
select business...
 • ระบบคลาวด์ Computing
 • การติดต่อสื่อสาร, อุปกรณ์เคลื่อนที่, อีเมล
 • บริการและการสนับสนุนด้านคอมพิวเตอร์/พีซี
 • การบริหารด้านการเงิน
 • อินเทอร์เน็ตอีคอมเมิร์ซ
 • การปฏิบัติการ, การจัดการสายการผลิต
 • การขาย, การตลาด
 • การรักษาความปลอดภัย
 • เซิร์ฟเวอร์, โฮสติ้ง, การจัดการเครือข่าย
 • การพัฒนาและการสนับสนุนด้านซอฟต์แวร์
 • การฝึกอบรม, ใบรับรอง, การให้สิทธิ์การใช้งาน
Search
Showing 1-5 of: 100 results
Pages:
0
of 0
บริษัทฯ ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2547 และได้เข้าเป็นบริษัทในกลุ่มล็อกซ์เล่ย์ ไอที กรุ๊ป เมื่อปี 2551 บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ พัฒนาและให้คำปรึกษาทางด้านระบบ Web-Based Application และระบบ Enterprise Location-Based Application แบบครบวงจร รวมท ...
DCS
บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด (ดีซีเอส) ภายใต้การลงทุนของบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจแบบครบวงจร (Total Enterprise Solution and Services Provider) สำหรับองค์กรธุรกิจตั้งแต่ขนาดก ...
บริษัท ไมร่า คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ก่อตั้งและเปิดดำเนินการวันที่ 23 ธันวาคม 2534 ด้วยทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท เปิดดำเนินธุรกิจไอที โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ ที่มีชื่อเสียงมากมายหลายผลิตภัณฑ์ ขึ้นอยู่กับความต้องการทางธุรก ...
วิชั่นเน็ต ดำเนินธุรกิจลักษณะ “System integrator” ซึ่งครอบคลุมการให้บริการ การบริหารงานในสถาบันการศึกษา อย่างครบวงจร ซอฟแวร์ที่ได้รับการพัฒนาจาก วิชั่นเน็ต มีการใช้งานอย่างต่อเนื่องในสถาบันการศึกษาของประเทศไทย กว่า 40 แห่ง ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน จุดเด่นหลักของ ...