คู่ค้าองค์กร

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองพร้อมมอบโซลูชันที่เชื่อถือได้

Doing Business Together: เข้าร่วมกับองค์กรจำนวนมากที่ไว้วางใจเครือข่ายคู่ค้าทั่วโลกของ Microsoft เพื่อเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรผ่านการปรับปรุงและการปฏิรูประบบธุรกิจ

Global Partners to คู่ค้าองค์กร

เครื่องมือค้นหาคู่ค้า
มุ่งเน้นอุตสาหกรรม:
select industry...
 • เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
 • สถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการก่อสร้าง
 • การศึกษา
 • บริการทางการเงิน
 • ทั่วไป - ใช้กับทุกตัวเลือก
 • หน่วยงานราชการ
 • บริการทางสาธารณสุข
 • โฮสติ้ง
 • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • อุตสาหกรรมการผลิต
 • สื่อและความบันเทิง
 • องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร
 • บริการระดับมืออาชีพ
 • ธุรกิจค้าปลีก
 • การโทรคมนาคม
 • การขนส่ง
 • สาธารณูปโภค
มุ่งเน้นโซลูชัน:
select business...
 • ระบบคลาวด์ Computing
 • การติดต่อสื่อสาร, อุปกรณ์เคลื่อนที่, อีเมล
 • บริการและการสนับสนุนด้านคอมพิวเตอร์/พีซี
 • การบริหารด้านการเงิน
 • อินเทอร์เน็ตอีคอมเมิร์ซ
 • การปฏิบัติการ, การจัดการสายการผลิต
 • การขาย, การตลาด
 • การรักษาความปลอดภัย
 • เซิร์ฟเวอร์, โฮสติ้ง, การจัดการเครือข่าย
 • การพัฒนาและการสนับสนุนด้านซอฟต์แวร์
 • การฝึกอบรม, ใบรับรอง, การให้สิทธิ์การใช้งาน
Search
Showing 1-5 of: 100 results
Pages:
0
of 0
บริษัทฯ ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2547 และได้เข้าเป็นบริษัทในกลุ่มล็อกซ์เล่ย์ ไอที กรุ๊ป เมื่อปี 2551 บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ พัฒนาและให้คำปรึกษาทางด้านระบบ Web-Based Application และระบบ Enterprise Location-Based Application แบบครบวงจร รวมท ...
DCS
บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด (ดีซีเอส) ภายใต้การลงทุนของบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจแบบครบวงจร (Total Enterprise Solution and Services Provider) สำหรับองค์กรธุรกิจตั้งแต่ขนาดก ...
วิชั่นเน็ต ดำเนินธุรกิจลักษณะ “System integrator” ซึ่งครอบคลุมการให้บริการ การบริหารงานในสถาบันการศึกษา อย่างครบวงจร ซอฟแวร์ที่ได้รับการพัฒนาจาก วิชั่นเน็ต มีการใช้งานอย่างต่อเนื่องในสถาบันการศึกษาของประเทศไทย กว่า 40 แห่ง ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน จุดเด่นหลักของ ...
Globally awarded, Microsoft Partner of the Year, Telstra Medium Business of the Year, and ranking as a top Australian employer in BRW's Best Places to Work six years running, Kiandra IT has been a premier choice for IT infrastructure solutions, managed service ...