Microsoft BI solutions

BI/Big Data

ทัศนะของไมโครซอฟท์

Big Data ข้อมูลเชิงลึก

ปลดล็อกข้อมูลเชิงลึกจากโครงสร้างที่เป็นระบบและไม่เป็นระบบด้วยโซลูชั่น Big Data จากไมโครซอฟท์ การวิเคราะห์ดาต้า Hadoop ด้วยเครื่องมือที่คุ้นเคยและเข้าถึงข้อมูลโดยการเชื่อมโยงกับข้อมูลและบริการต่างๆทั่วโลก

ขยายความพร้อมในใช้งานด้วย Business Intelligence

บ่อยครั้งที่มักจะเกิดความยุ่งยากซับซ้อนและเกิดต้นทุนจากการจัดทำระบบและการศึกษาระบบเครื่องมือ Business Intelligence (BI) รวมถึงเกิดข้อจำกัดต่างๆในการเลือกใช้ระบบข้ามองค์กร โซลูชั่น Business Intelligence ของไมโครซอฟท์จะช่วยให้คุณขยายความพร้อมใช้งานของ BI โดยสร้างความคุ้นเคยพร้อมรวมทั้งมีเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับธุรกิจได้ง่ายขึ้นเช่น Microsoft Excel - ช่วยในการตัดสินใจในกับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในด้าน กลยุทธ์ การปฏิบัติการ และยุทธวิธีในการตัดสินใจทั้งหมดด้วยระบบ BI ผู้จัดการด้านการควบคุมระบบปฏิบัติการสามารถที่จะจัดการกับต้นทุนการบริหารระบบได้อย่างดีขึ้น ด้านผู้ที่ให้บริการลูกค้าก็สามารถที่จะสร้างโอกาสในการเพิ่มยอดขาย รวมไปถึงผู้อำนวยการฝ่ายขายก็สามารถที่จะวิเคราะห์ว่าProjectใดเป็นจุดที่ช่วยพัฒนาและต่อยอดให้กับบริษัท

ระบบ Business Intelligence แบบ Self-Service

ในการตัดสินใจที่สำคัญทางธุรกิจ พนักงานจำเป็นที่จะต้องเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว แต่ข้อมูลอาจจะมีการกระจายข้ามผ่านเครื่องมือที่หลากหลายในหลายแผนกในหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ข้อมูลกระดาษคำนวณที่ไม่มีโครงสร้างข้อมูล CRM ที่มีโครงสร้าง ทั้งนี้โซลูชั่น BI โดยไมโครซอฟท์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายดาย ตามที่พวกเขานำเสนอบนแดชบอร์ดซึ่งเข้าใจง่าย รวมถึงระบบโต้ตอบที่อนุญาตให้คนของคุณทำงานติดต่อกันได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอีกทั้งยังช่วยสร้างมุมมองในการดูข้อมูลเพื่อดูรายละเอียดที่ถูกต้องและแม่นยำ มากไปกว่านี้ยังมีเครื่องมือ Excel เช่น PowerPivot และ PowerView ซึ่งผู้ใช้ทางธุรกิจสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้นับล้านแถวข้อมูลและสร้างประสบการณ์ในการนำเสนองานด้วยภาพที่พร้อมนำเสนอตลอดเวลา

วีดีโอแกลลอรี่

กรณีศึกษา

Hyvee

Hy-Vee

"การแก้ปัญหาการคลัง SQL Server 2008 R2 ขนานไปกับข้อมูลสินค้า ช่วยให้เรารู้จักการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า เราสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ก่อนที่คู่แข่งของเราทำได้และให้ประโยชน์กับธุรกิจมากมาย *"

Tom Settle
Assistant Vice President, Data Warehousing, Hy-Vee

Download Case Study

Yip In Tsoi & Jacks Ltd

Yip In Tsoi & Jacks Ltd

“โซลูชั่นนี้มีรากฐานมากจาก SQL Server 2008 R2 ที่ใช้ในการดู การวิเคราะห์ และการจัดทำรายงานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอนนี้เราสามารถมุ่งเน้นในส่วนของการบริการลูกค้าและยังเป็นการรักษาความได้เปรียบทางธุรกิจ”

Yupatat Yipintsoi
Executive Vice President, Yip In Tsoi & Jacks Ltd.

Download Case Study

SE-Education Public Company Limited

SE-Education Public Company Limited

“Microsoft SQL Server 2008 R2 ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเราได้ทำการตัดสินใจอย่างถูกต้องเมื่อต้องการอัพเกรดเทคโนโลยี ซึ่งช่วยให้เราสามารถให้บริการแบบออนไลน์และการปรับปรุงตลอด 24 ชั่วโมง”

Thanong Chotisorayuth
Managing Director, SE-EDUCATION Public Company Limited

Download Case Study

งานสัมมนา

IT Trends in the News

    ค้นหาคู่ค้า

    แหล่งเรียนรู้