Yammer เป็นเครือข่ายสังคมส่วนตัวที่ช่วยให้พนักงานสามารถเชื่อมต่อกับบุคคลที่เหมาะสม แบ่งปันข้อมูล และจัดการโครงการต่างๆ เพื่อให้คุณก้าวไกลได้อย่างรวดเร็ว
Yammer เชื่อมต่อคุณกับเพื่อนร่วมงาน ข้อมูล และการสนทนา ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายของคุณเพื่อตัดสินใจและทำงานให้ลุล่วงได้อย่างรวดเร็ว
ไม่ว่าแผนผังองค์กรจะเป็นอย่างไร Yammer รวบรวมผู้คนที่มีเป้าหมายเดียวกันเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดความร่วมมือ และดำเนินสืบเนื่องต่อไป
Yammer เป็นเสียงให้กับทุกคน ให้คุณได้ไขว่คว้าโอกาสในการก้าวไกลมากกว่าหน้าที่การงานของคุณ และแบ่งปันความคิดที่จะขับเคลื่อนคุณและบริษัทของคุณไปข้างหน้า

ปฏิรูปธุรกิจของคุณด้วย Yammer

โลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง และบริษัทต่างๆ กำลังค้นพบว่า ตนเองต้องการวิธีการใหม่ๆ ในการทำงานร่วมกันเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ ที่ Yammer เราได้ช่วยเหลือบริษัทชั้นนำมากกว่า 200,000 แห่ง ซึ่งครอบคลุม 85% จาก Fortune 500 ในการมุ่งสู่การทำงานร่วมกันในสังคม ร่วมมือ มีส่วนร่วม และสร้างสรรค์ด้วย Yammer ในทุกๆ ย่างก้าวของเส้นทาง

ผลักดันประสิทธิภาพผ่านการร่วมมือของทีม
ผลักดันประสิทธิภาพผ่านการร่วมมือของทีม

ยอดขายเพิ่มขึ้น บริการลูกค้าดียิ่งขึ้น กระบวนการมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อทีมของคุณทำงานร่วมกัน เรื่องน่าทึ่งต่างๆ จะเกิดขึ้น Yammer ส่งเสริมความร่วมมือของทีม ช่วยให้คุณสามารถแบ่งปันความคิด กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และเร่งความเร็วของการตัดสินใจ ปรับปรุงทีม สลายตำแหน่งหน้าที่ และเชื่อมต่อบนอุปกรณ์ใดๆ ด้วย Yammer อยู่เสมอ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
เปิดโอกาสให้พนักงานทุกๆ คนมีส่วนร่วม
เปิดโอกาสให้พนักงานทุกๆ คนมีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วมของพนักงานย่อมหมายถึงสิ่งดีๆ สำหรับธุรกิจ กล่าวคือ เพิ่มประสิทธิภาพ ทวีความสามารถในการทำกำไร ลดอัตราการลาออก Yammer ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานเพื่อให้สมาชิกทีมทุกๆ คนได้มีโอกาสแสดงออก ตลอดจนมีเครื่องมือและข้อมูลในการทำงานเพิ่มมากขึ้น ปรับปรุงการสื่อสารของบริษัท เผยแพร่การเรียนรู้และเพิ่มพูนความรู้ที่จำเป็นสำหรับพนักงานใหม่ และยกย่องคนเก่งระดับแนวหน้าด้วย Yammer

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ส่งเสริมความคล่องตัวทางธุรกิจ
ส่งเสริมความคล่องตัวทางธุรกิจ

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างรวดเร็ว Yammer ผลักดันให้เกิดความคล่องตัวทางด้านธุรกิจผ่านทางการสื่อสารแบบเปิดเพื่อช่วยให้บริษัทของคุณรุดหน้ากว่าใคร สร้างสรรค์นวัตกรรมได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ปรับตัวและตอบรับความเปลี่ยนแปลง และสร้างวัฒนธรรมของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วย Yammer

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม

โซลูชั่น

Customer Stories

Westfield
8.15.2013

Westfield

Westfield บริษัทด้านการจัดการช้อปปิ้ง ส่งเสริมความร่วมมือและการแบ่งปันความรู้โดยใช้ Yammerอ่านเพิ่มเติม
Red Robin
8.15.2013

Red Robin

Red Robin ร้านอาหารประจำชาติ ใช้ Yammer เพื่อทำให้พนักงานรู้สึกมีการเชื่อมต่อและมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นอ่านเพิ่มเติม
Nationwide
8.15.2013

Nationwide

Nationwide บริษัทด้านการประกันภัยและการเงินชั้นนำ ดำเนินการตามปณิธานในการสร้างสรรค์ความพึงพอใจของลูกค้าโดยใช้ Yammerอ่านเพิ่มเติม