CHUYỂN ĐỔI KỸ THUẬT SỐ
VỚI XU HƯỚNG INTERNET OF YOUR THINGS
Công nghệ kỹ thuật số đang nhanh chóng thay đổi cách vận hành, đổi mới và quan hệ với khách hàng của các công ty. Hãy tìm hiểu thêm về việc chuyển đổi sang doanh nghiệp kỹ thuật số và xem tầm nhìn của chúng tôi về doanh nghiệp kỹ thuật số.
Tìm hiểu Thêm
XU HƯỚNG INTERNET OF THINGS
HÃNG THYSSENKRUPP ĐƯA THANG MÁY KẾT NỐI VỚI ĐÁM MÂY
Hãy xem TKE tại Hội chợ Hannover

Xu thế CNTT hàng đầu và triển vọng kinh doanh mới

Tìm hiểu thêm

Hiển thị thêm

Hình dung lại doanh nghiệp

Việc sử dụng rộng rãi công nghệ được kết nối ngày nay đã thay đổi kỳ vọng khách hàng một cách mạnh mẽ, cung cấp cơ hội cho những công ty để hoàn thiện theo cách mới. Rõ ràng, mọi doanh nghiệp hiện đang chuyển mình sang doanh nghiệp số. Microsoft có thể giúp bạn biến đổi thành doanh nghiệp có khả năng đáp ứng cao, chú trọng tới khách hàng.